Hur bedömer man vad som är kränkande särbehandling?

Ett exempel som är återkommande nu efter pandemin blir frågan om hur återgången till att närvara fysiskt på kontoret ska hanteras när många medarbetare vant sig vid att jobba hemifrån och gärna vill fortsätta med det. Är det då kränkande av en chef att kräva fysisk...

Internationellt HR perspektiv

Ännu ett spännande ämne på vårt senaste ringmöte – Internationellt HR perspektiv, där vi hade några av våra internationella kollegor från 15 olika länder runt om i världen på besök. Väldigt givande och många bra infallsvinklar av HR och hur man ser på framtiden...

Förändring i ledarskapet på Starck & Partner

<hr class="hravdelare"> Från den 1 februari tillträder Margareta Svaneby posten som VD för Starck & Partner. Margareta har jobbat på Starck & Partner i drygt 3,5 år och är i grunden leg psykolog. Margareta har haft flera roller inom Starck...

Nytt förvärv

<hr class="hravdelare"> Starck & Partner AB förvärvar New Career and Lifecoaching i Göteborg AB. Starck & Partner AB, ett av Sveriges ledande HR-konsultbolag inom omställning/karriärväxling och utveckling av individ och organisation, har...