Starck & Partner anställer Oscar Fredriksson, jurist och beteendevetare som vår nya affärsområdeschef för utredningsverksamheten.

Oscar kommer närmast från Human&heart där han har varit senior utredare och har innan dess en bakgrund som bland annat kommundirektör och departementssekreterare samt har haft flertal styrelseuppdrag inom Röda Korset. Oscar har en bred utredningserfarenhet från såväl offentlig, ideell som privat sektor.

Starck & Partner är ett av Sveriges ledande företag när det kommer till att utreda kränkande särbehandling, trakasserier och diskriminering i arbetslivet och har flertalet stora ramavtal med statliga och kommunala organisationer. Hos Starck & Partner arbetar idag över 10 utredare som bistår våra kunder att uppfylla kraven kring objektiva utredningar.

Vill du veta mer? Kontakta oscar.fredriksson@starckpartner.se