Ledarskapsutveckling

Alla arbetsgivare bör sträva efter att organisationens chefer och ledare ska kunna utveckla sitt ledarskap, då det är en bevisad metod för att stötta och påskynda organisationers utveckling och effektivitet.

Vi vet att effektivt och hållbart ledarskap bygger på hur man beter sig som ledare de ledarbeteenden du har, vilken kontext man leder inom och sist men inte minst: den personliga ledarskapsstilen. Det finns sällan två ledare som är identiska, och olika ledare kan trivas bättre i olika situationer. Därför hjälper vi chefer och ledare att kartlägga sina styrkor för att kunna utveckla sitt eget unika ledarskap. Starck & Partner erbjuder anpassade program för ledarutveckling som ger resultatet för såväl nytillträdda ledare som seniora chefer.

På Starck & Partner har alla ledarskapsutvecklare och coacher tidigare suttit på chefspositioner i allt från första linjen till vd. Samtliga chefscoacher är diplomerade och certifierade coacher enligt International Coach Federation eller har motsvarande utbildning.

Innehåll

Chefscoachning

Chefscoachning är en ovärderlig resurs för arbetsgivare som strävar efter att främja utveckling och framsteg. Det är en beprövad och effektiv metod som ger stöd och påskyndar utvecklingen hos chefer och ledare. Oavsett om du som arbetsgivare vill utveckla dina nuvarande chefer eller hjälpa dem att hantera nya utmaningar, är coaching till stor nytta.

Vi arbetar tillsammans för att skapa en skräddarsydd process som tar hänsyn till varje chefs/ledares individuella mål och behov. Vår roll är att hjälpa till att identifiera strategier och vägar för att uppnå de uppsatta målen och delmålen. Genom coaching kan chefen/ledaren lära sig hur man konkret går från punkt A till B, genom användning av öppna frågor, reflektion och ibland konkreta övningar. Coaching fokuserar på individens eget lärande och utgår från nuet för att forma framtiden.

Eftersom ledarskap är en mångfacetterad och individuell förmåga är vi övertygade om att framgångsrikt ledarskap bygger på ledarens beteenden, ledarskapets kontext och ledarens personliga stil. Det finns sällan två ledare som är identiska, och olika ledare kan trivas bättre i olika situationer. Genom att kartlägga och utveckla sin fulla potential som ledare så tidigt som möjligt kan man snabbare identifiera rätt möjligheter.

Våra chefscoacher på Starck & Partner har alla tidigare erfarenhet av chefspositioner, från första linjens chefer till VD-nivå. De är alla diplomerade och certifierade coacher enligt International Coach Federation eller motsvarande. Med deras breda erfarenhet och expertis kan vi erbjuda högkvalitativ chefscoachning som kommer att gynna både dina chefer och hela organisationen.

Hållbart ledarskap

Starck & Partner har utvecklat ett unikt program för dig som arbetsgivare som vill främja hållbart ledarskap och se till att dina chefer mår bra och faktiskt vill vara chefer. Vi är medvetna om den ökande belastningen och utmaningarna som dagens chefer står inför, vilket leder till att allt fler väljer att lämna sina chefspositioner. Vi ser också att många chefer som vi coachar står inför näst intill omöjliga uppdrag. För att tackla detta har vi skapat Hållbart Ledarskap-programmet.

Vårt program bygger på den senaste forskningen inom hållbarhet för chefer och inkluderar områden som stresshantering och verktyg för prioritering. Vi tar även upp större strukturella frågor som du kan diskutera med din ledarcoach för att hitta kloka lösningar som är anpassade till ditt specifika ledarskap.

Som arbetsgivare är du medveten om att cheferna har det yttersta ansvaret för verksamheten. De arbetar ofta under stark tidspress och den exponering och sårbarhet som chefsrollen innebär gör att de ibland känner sig helt ensamma när det gäller att hitta lösningar. Vi på Starck & Partner vill stärka de befintliga chefsresurserna hos våra kunder och skapa en miljö där ledarna kan vara hållbara, starka och trygga. Vi tror på att förse dem med en gedigen kunskapsbas.

Vårt individuellt anpassade program fokuserar på chefens specifika behov och tar hänsyn till de kontextuella förutsättningarna samt de utmaningar som chefen står inför i sin dagliga roll. Vi erbjuder konkreta verktyg och underlag för interna diskussioner som verkligen gör skillnad. Starck & Partners Hållbart Ledarskap© är ett strukturerat program som bygger på vetenskaplig grund. Vår chefscoach har det övergripande ansvaret för att skapa ramarna och metodiken samt hjälpa chefen att fokusera på lösningsorienterad professionell utveckling och hållbarhet.

Beroende på programinriktning och uppdragsfokus bemannar vi uppdraget med antingen erfarna konsulter med egen chefserfarenhet eller legitimerade psykologer med omfattande erfarenhet av arbetslivet.

Genom att investera i vårt Hållbara Ledarskap-program kan du skapa en arbetsmiljö där cheferna mår bra och känner sig motiverade att vara chefer. Vi finns här för att hjälpa dig att göra verklig skillnad och främja en kultur av hållbart ledarskap i din organisation.

Ledarprogrammet – Ny som chef

Som arbetsgivare är du medveten om att det är en stor förändring för medarbetare att kliva in i rollen som chef och ledare. För att säkerställa deras framgång och ge dem självförtroende att hantera de nya utmaningarna, är det viktigt att investera i kunskap och stöd för nya chefer som aldrig tidigare haft en ledarroll. Vårt ledarskapsprogram är skräddarsytt för just dessa behov och erbjuder konkreta verktyg och stöd i tre delar:

 1. Att leda mig själv
 2. Att leda grupper
 3. Att leda och bli ledd inom en organisation.

En central del av ledarskapet är kommunikationsfärdigheter, och vi fokuserar stort på att utveckla dessa under programmet. Du kommer att få möjlighet att arbeta med självinsikt, vilket är en viktig grundsten i ledarskapet. Dessutom kommer du att lära dig hur du driver ditt team framåt och reflektera över dess nuvarande situation. Vi kommer att ge dig verktyg för att skapa samarbete, engagemang och motivation bland dina medarbetare.

Genom att kombinera praktisk kunskap, ledarskapsteorier och ökad självinsikt kommer du att kunna kliva in i rollen som ny chef med trygghet och säkerhet. Vår utbildning kommer att ge dig följande:

 • Steg för att framgångsrikt gå från kollega till ledare
 • Att skapa och motivera ett team som arbetar mot gemensamma mål
 • Att hantera och förebygga stress hos dina medarbetare
 • Att etablera effektiv kommunikation
 • Att hantera konflikter och främja samarbete
 • Att hantera prestationssvårigheter
 • Förståelse för mänskligt beteende
 • Att upprätthålla ett hållbart och långsiktigt ledarskap

Genom att satsa på vårt ledarskapsprogram för nya chefer ger du dem den nödvändiga kunskapen och stödet för att trivas och lyckas i sin nya roll. Vi är här för att hjälpa dig att skapa hållbara och kompetenta ledare som kan ta er organisation framåt.

Vad gör en chefscoach?

En chefscoach stöttar och vägleder chefer i deras personliga och professionella utveckling. Genom individuell coachning hjälper chefscoachen ledare och chefer att reflektera över sin ledarroll, identifiera styrkor och utvecklingsområden, och utforma strategier för att nå sina mål. Genom öppna frågor, reflektion och konkreta övningar stöttar chefscoachen ledaren eller chefen i att utveckla nya insikter och färdigheter. Chefscoachen är ett bollplank som erbjuder en trygg miljö för att diskutera utmaningar och målsättningar, och erbjuder skräddarsydd vägledning baserad på ledaren eller chefens unika erfarenheter. Allt utifrån den kontext och de sammanhang som chefer leder och verkar i.

Kontakta oss

Låter något av detta intressant? Vi har lärt oss att alla organisationer har områden som går att utveckla och som kan stärka effektivitet, välmående och produktivitet på arbetsplatsen.

Kontakta oss för ett första möte där vi kan berätta mer om oss och hur vi arbetar.

Porträtt av Melina Roos

Hej!
Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa er hitta rätt stöd för er arbetsplats? Hör av dig till mig så berättar jag mer. 

Melina Roos