Outplacement och omställning

Vid organisationsförändringar kan såväl chefer som medarbetare behöva lämna sina positioner. Genom Starck & Partners Outplacement-program erbjuder vi professionell coaching och stöd till de som sägs upp, samt hjälper dem i sin karriärsutveckling och att se nya möjligheter. Våra erfarna karriärscoacher tar fram individanpassade program som hjälper deltagarna att kartlägga sin bakgrund, målbild och framtidsplan.

Starck & Partners omfattande nätverk gör även att vi kan hjälpa till att facilitera en så enkel och smidig lösning som möjligt, där samtliga parter blir nöjda. Alla konsulter på Starck & Partner är utbildade ICF-coacher och besitter bred kunskap och erfarenhet från olika branscher och yrkesroller. 

Innehåll

Outplacement-programmet

Som arbetsgivare är det viktigt att hantera uppsägningar av chefer och medarbetare på ett ansvarsfullt sätt. Genom att genomföra ett Outplacement-program kan du erbjuds dem individuellt stöd och coaching i deras övergång till nya sysselsättningar. Vårt program hjälper personer hitta nya karriärmöjligheter, vare sig det är hos en ny arbetsgivare, genom fortsatta studier eller genom att personen startar eget. Genom att erbjuda professionell coaching och skräddarsydda tjänster ger du dina anställda verktygen och resurserna de behöver för att effektivt söka och säkra nya anställningar.

I Starck & Partners Outplacement-program får chefen eller medarbetaren stöd från en av våra coacher genom hela processen. Medarbetaren och dennes coach träffas genom fysiska och virtuella möten, och mellan dessa möten ges hemuppgifter och tid för reflektion. För att ge relevant information om arbetsmarknaden och jobbsökning erbjuds seminarier och webinarier. Vid behov kan programmet även kompletteras med samtal med en legitimerad psykolog.

Målet med programmet är att hjälpa individen att hitta en ny sysselsättning i linje med individens ambition. Vi har framgångsrikt hjälpt många medarbetare och chefer att hitta nästa jobb.

Processen anpassas individuellt och fokuserar på områden som livs- och karriärplanering, framtagande av CV, personligt brev och LinkedIn-profil. Dessutom ger vi medarbetaren verktygen för att kunna göra en analys av platsannonser och lära sig anpassa sin ansökning, omvärldsanalys och alternativa sökvägar, intervjuträning, referenssäkring, kontinuerligt stöd och uppföljning. Vi genomför i vissa fall även olika personprofilanalyser för att kartlägga vad som motiverar och engagerar individen till att prestera maximalt.

Vad innebär Outplacement?

Outplacement är när arbetsgivaren hjälper anställda som behöver lämna sina positioner, ofta som följd av en omorganisation, att hitta nya jobb. Detta kan ske internt, men ett vanligt sätt att hantera detta på är genom att ta in extern hjälp för genomförandet av ett Outplacement-program. Genom programmet får den anställda professionellt stöd och coachning som för att ta sig genom jobbsökningsprocesser och förbättra sin anställbarhet.

Varför ska du genomföra ett Outplacement-program?

Målet med Outplacement är att korta steget till en ny anställning och minimera de negativa effekterna av arbetsförlust, samtidigt som det ger chans till personlig utveckling. Outplacement är också ett sätt för arbetsgivare att låsa upp knutar i samband med en omorganisation där det är lätt att köra fast är svårt att se vägar ut. Outplacement stärker även förtroendet bland de som blir kvar i samband med omorganisationen, då arbetstagaren som berörs känner sig respekterad och bra behandlad i samband med anställningens avslut.

Kontakta oss

Låter något av detta intressant? Vi har lärt oss att alla organisationer har områden som går att utveckla och som kan stärka effektivitet, välmående och produktivitet på arbetsplatsen.

Kontakta oss för ett första möte där vi kan berätta mer om oss och hur vi arbetar.

Porträtt av Tobias Göransson

Hej!
Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa er hitta rätt stöd för er arbetsplats? Hör av dig till mig så berättar jag mer. 

Tobias Göransson