Nyhet:

Vi utvecklar individer, ledare och organisationer och skapar värde med träffsäkra metoder förankrade i forskning och vetenskap.

Starck & Partner är en drivande och rådgivande konsultpartner inom HR- och organisationsutveckling, samt bemanning, interim och rekrytering.

Vi har över 25 års erfarenhet av att hjälpa både offentliga organisationer och privata företag bygga arbetsplatser där varje individ och organisationen som helhet har rätt verktyg och kompetens för att prestera och må bra.

Undvik dyra alternativkostnader

Att ha en arbetsplats som inte presterar optimalt är en merkostnad som växer över tid. Ju tidigare en insats, rekrytering, konsult eller annan åtgärd sätts in, desto större besparingar kan göras.

Hjälper er se lösningar

Som extern partner kan vi hitta strukturella problem, ge beslutsgrundande underlag och hjälpa er hitta nya vägar i komplicerade situationer.

Extra kraft att genomföra

Med vår erfarenhet och kapacitet kan vi snabbt hjälpa er komma vidare i interna processer som för organisationen i rätt riktning.

Vi hjälper organisationer och individer röra sig framåt och nå sin fulla potential

Av erfarenhet har vi lärt oss att alla organisationer som lyckats bygga och bibehålla en genomgående högpresterande verksamhet i kombination med en hälsosam arbetsmiljö har en sak gemensamt: en företagskultur där alla bidrar och där såväl ledning som medarbetare drar åt samma håll. En sådan kultur bygger på att varje individ känner sig nöjd med sin arbetssituation, att arbetsuppgifterna känns meningsfulla och att det finns rätt förutsättningar för att göra ett bra arbete.

I över 25 års tid har Starck & Partner arbetat med att rusta företag, organisationer och individer med rätt verktyg för att de ska nå sin fulla potential. Vi hjälper er både rita upp kartan för att navigera strategiska utmaningar och vägval, samt finns med och stöttar längs vägen eller när det är dags att skrida till handling.

Med Starck & Partner vid er sida kommer ni komma framåt i era organisatoriska processer och närmre er vision om vilka ni vill vara som organisation.

Efter några framgångsrika år som systerbolag inom House of People koncernen meddelar Starck & Partner idag en sammanslagning med Inköpsdesign för att stärka sin position som en ledande aktör inom rekrytering- och interimstjänster. Denna strategiska sammanslagning kommer att möjliggöra för företagen att erbjuda en ännu bredare och mer komplett portfölj av HR-tjänster till sina kunder.

Vill du ta del av vår information direkt i din inkorg?

Arbetsgivarringen – vårt företagsnätverk för kunskapsutbyte och samarbete

Starck & Partner har byggt upp och sedan 1997 drivit Sveriges största arbetsgivarring, ett nätverk med över 80 anslutna företag och organisationer.

I nätverket samarbetar vi med alla medlemmar för att lösa frågor kring olika karriärsutvecklings- och omställningsprocesser. Dessutom arrangerar vi regelbundna nätverksträffar för våra medlemmar och erbjuder inspirerande kunskapsdelning och kompetensutveckling.

Skräddarsydda lösningar som kommer åt grundproblemet

På Starck & Partner arbetar specialister inom rekrytering tillsammans med HR-konsulter för att se till att er organisation har tillgång till rätt kompetens vid rätt tillfälle och i rätt omfattning. Här arbetar även legitimerade psykologer, arbetsterapeuter, beteendevetare, organisationskonsulter och hälsopedagoger sida vid sida för att prestera och må bättre.

Vi har även ett kvalificerat utredningsteam med jurister som genomför oberoende utredningar vid anmälningar om kränkande särbehandling, mobbning, trakasserier eller sexuella trakasserier. Oavsett behov är vårt mål alltid att nå till botten med vad som fick situationen att uppstå och förhindra att den gör det igen. Vi samarbetar med forskare för att utveckla metoder som är effektiva, juridiskt säkra och vetenskapligt förankrade.

Våra tjänsteområden

Starck & Partner erbjuder trygg rådgivning och skräddarsydda lösningar utifrån era utmaningar och behov. Vi hjälper er att rekrytera rätt människor, att stärka och stötta era ledare och medarbetare samt att utveckla arbetskulturen så att den präglas av genomgående handlingskraft och självledarskap.

Som neutral part utreder vi även känsliga personalärenden och ser till att ni har rätt verktyg för att undvika liknande situationer i framtiden. Oavsett situation så kan våra konsulter hjälpa er antingen som tryggt bollplank och strategisk partner, operativt på plats hos er eller genom att erbjuda nischad nyckelkompetens i ett specifikt projekt.

Starck & partner logotype symbol

Interim

Vi kan på kort tid hitta och presentera starka kandidater med rätt kompetenser vid temporära eller långsiktiga bemanningsbehov. Inom Starck & Partner har vi gedigen erfarenhet av att hitta interimslösningar till en mängd olika roller och positioner.

Rekrytering

Vi hjälper er undvika utdragna processer och kostsamma felrekryteringar, genom att ta hand om hela eller delar av rekryteringsprocessen så att ni får in rätt person och kompetens. Vi erbjuder även second opinion och rådgivning vid chef- och specialistrekrytering.

Oberoende utredningar

Starck & Partner har mångårig erfarenhet och en kvalificerad kunskap kring att genomföra utredningar av kränkande särbehandling, mobbning, trakasserier och sexuella trakasserier.

Utveckling och coachning

Karriärutveckling

Starck & Partners karriärcoacher, vägleder medarbetare och chefer med karriärvägledning, prestationscoachning och kompetensutveckling. Vi erbjuder även ett digitalt karriärsutvecklingsprogram.

Ledarskapsutveckling

Anpassade ledarskapsprogram som leds av erfarna chefer och ledare som ger framgångsrika verktyg för såväl nytillträdda ledare som seniora chefer.

Organisations- och teamutveckling

Utveckla och förbättra grupper och team inom organisationer med fokus på intern kommunikation, beslutsfattande och att hitta balans mellan strategi och praktik.

Konflikthantering, medling och kris

Konflikthantering på arbetsplatsen

Vi hjälper er medla och lösa mellanmänskliga konflikter på arbetsplatsen för att undvika dränerande arbetssituationer och hitta gemensamma lösningar.

HR-stöd vid kris

Stöttning av berörda parter vid krissituationer på arbetsplatsen för att bibehålla förtroende bland medarbetare och chefer.

Outplacement

Vi erbjuder Outplacement-program i samband med omorganisation med målet att det ska bli en så enkel och smidig lösning som möjligt för alla inblandade.

Arbetslivsinriktad rehabilitering

Ett brett utbud av arbetslivsinriktade rehabiliteringsåtgärder och hälsofrämjande insatser.

Kontakta oss

Låter något av detta intressant? Vi har lärt oss att alla organisationer har områden som går att utveckla och som kan stärka effektivitet, välmående och produktivitet på arbetsplatsen.

Kontakta oss för ett första möte där vi kan berätta mer om oss och hur vi arbetar.