Karriärutveckling

Som arbetsgivare är det smart och effektivt att satsa på sina medarbetares yrkesmässiga utveckling genom att erbjuda dem möjligheten till karriärvägledning och kompetensutveckling.

Att satsa på medarbetares karriärutvecklingen är en klok investering då det gynnar medarbetarens kompetensutveckling. Att inte investera i sina medarbetares utveckling riskerar att få andra kostnadskrävande konsekvenser, så som brist på rätt kompetens vid kritiska tillfällen, pågående konflikter, omotiverade medarbetare som underpresterar och långsammare interna processer som följd.

Starck & Partners karriärcoacher stöttar era medarbetare med karriärvägledning och kompetensutveckling, som gör att ni som arbetsgivare kan undvika dessa fallgropar och bygga en mer framgångsrik och effektiv organisation. För när en anställd utvecklat sina färdigheter, kvalifikationer och är mer motiverad, gynnar det såväl medarbetaren som organisationen.

Innehåll

Prestationsutveckling

Starck & Partners program för prestationsutveckling är en värdefull investering för arbetsgivare av flera skäl. Dels erbjuder programmet organisationen och dess medarbetare en möjlighet att utforska nya vägar framåt. Dels hjälper det organisationer och medarbetare att anpassa sig till de förändringar som sker i det moderna arbetslivet, exempelvis digitalisering och tillkomsten av nya arbetsuppgifter och kompetensbehov. I programmet ges arbetsgivaren även möjligheten att genomföra kompetensanalyser, vilket ger en stabil grund för organisationsförändringar.

Starck & Partners program Prestationsutveckling riktar sig till individer och organisationer som står inför förändringar i yrkeslivet. Starck & Partners karriärcoacher tar fram beslutsunderlag och konkreta handlingsplaner som ser till att organisationer kommer framåt i sina processer. Programmet för prestationsutveckling är både intensivt och praktiskt och ger deltagarna möjligheten att undersöka, diskutera och reflektera det de lär sig om sig själva under tiden.

Programmet pågår under högst 6 månader och följer ett strukturerat upplägg med coaching både hemifrån och på plats – totalt cirka 5–6 träffar. Metodiken är välförankrad i linje med forskning och anpassas efter varje deltagares individuella situation. Prestationsutvecklingen kan genomföras i både grupp och för enskilda individer.

Livs- och karriärplanering

Att främja personlig utveckling och karriärutveckling visar att du som arbetsgivare bryr dig om medarbetarens långsiktiga välbefinnande. Medarbetare som mår bra, har sund balans mellan arbets- och privatliv, och känner att de har möjlighet att utvecklas är ambassadörer som stärker ert arbetsgivarvarumärke och stärker er ställning som en attraktiv arbetsgivare.

Genom att erbjuda medarbetare karriärcoachning och stötta deras karriärutveckling är du med och skapar en sund arbetsmiljö där medarbetaren trivs och där både organisationen och medarbetaren kan nå sin fulla potential.

Starck & Partners livs- och karriärplaneringsprogram inkluderar 6–8 möten tillsammans med en coach från Starck & Partner. Hela programmet genomförs under cirka 3 månader.

Testa digital karriärutveckling

Testa gärna vårt digitala karriärutvecklingsprogram, en tjänst som kan användas med eller utan stöd från coach för att maximera varje individs potential. För varje deltagare tar vi fram karriärprofil och konkret plan för att identifiera vilka steg deltagaren behöver ta för att komma framåt.

Vad gör en karriärcoach?

Starck & Partners karriärcoacher erbjuder stöttning och vägledning som hjälper medarbetaren att bli medveten om sina styrkor, intressen, utvecklingsområden och långsiktiga mål och möjligheter. Karriärcoachningen ger medarbetare verktygen att fatta välgrundade beslut för sin karriärutveckling och en knuff i rätt riktning för att ta steg framåt i sin karriär. En annan del av vår process är att det hjälper medarbetaren balansera sitt liv genom att även fokusera på personlig utveckling och hur de kan få arbetet att kännas meningsfullt.

Vad är kompetensutveckling?

Kompetensutveckling är olika aktiviteter som ska förbättra och förstärka människors befintliga kunskaper, färdigheter och kompetenser genom olika utbildnings- och utvecklingsinsatser. Syftet med dessa insatser är att medarbetare ska lära sig nya saker, utveckla sina befintliga färdigheter eller utveckla nya kompetenser som är relevanta för deras roll i organisationen eller sina individuella karriärmål. Kompetensutveckling är en strategisk investering som ökar medarbetares professionalitet, produktivitet och välmående.

Därför ska du genomföra en kompetenskartläggning

Som ledare eller chef ger kompetenskartläggningen ett värdefullt underlag som gör det lättare att motivera satsningar på karriärutveckling, utveckla medarbetare i rätt riktning, samt se en väg framåt i situationer där en medarbetare vill ta nästa steg inom eller utanför organisationen.

En kompetenskartläggning kan genomföras för både grupp och enskilda individer och stärker deras motivation, får dem att se nya möjligheter i sitt yrkesliv och underlättar omplaceringar såväl internt som externt.

Starck & Partners ICF-certifierade coacher stöttar och coachar människor i sin personliga utveckling genom reflektion, självinvetering, research och genom individuellt anpassade och framtagna mål- och handlingsplaner.

Kontakta oss

Låter något av detta intressant? Vi har lärt oss att alla organisationer har områden som går att utveckla och som kan stärka effektivitet, välmående och produktivitet på arbetsplatsen.

Kontakta oss för ett första möte där vi kan berätta mer om oss och hur vi arbetar.

Porträtt av Tobias Göransson

Hej!
Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa er hitta rätt stöd för er arbetsplats? Hör av dig till mig så berättar jag mer. 

Tobias Göransson