Om oss

​Vi bidrar till produktiva och hållbara arbetsplatser där människor växer, utvecklas och känner arbetsglädje. Vi hjälper er att kompetenssäkra organisationen och skapa förutsättningar för ledare och medarbetare att genom självinsikt utvecklas och känna motivation och engagemang.

Vår vision är att alla människor har en plats på arbetsmarknaden.

”Det finns inga människor som är fel, däremot finns det rätt person men på fel plats”

VÅRT ERBJUDANDE

Med Starck & Partners tjänster inom organisation- och ledarutveckling, karriär- och personalutveckling samt rehabilitering och hälsa bidrar vi till värdefulla insikter för individ, ledare, grupp och organisation och stöttar dem att förflytta sig framåt. Vår mission är att alla skall känna arbetsglädje och bidra till framgångsrika och välmående arbetsplatser.

Vi är nyfikna, snabbfotade och älskar att lära. Vi ligger i framkant och jobbar hårt för att behålla vår position som spjutspetsföretag i vår nisch. Vi samarbetar med framstående forskare och delar gärna med oss av kunskap och insikter om omvärld och forskningsresultat

Genom vår Arbetsgivarring, ett unikt nätverk med över 70 organisationer får du som medlemsorganisation, och medarbetare i omställning, tillgång till en mängd möjligheter och fördelar. Läs mer här

VÄRDERINGAR

Mod : Vi vågar testa, utmana och utveckla oss själva såväl som våra kunder och klienter.

Omtanke: Vi är personliga och visar omtanke samt bemöter kunder och klienter med tillit och respekt.

Resultat: Vi är en målinriktad organisation. Vi bygger långsiktiga relationer och tror på långsiktig framgång. Vi åstadkommer positiva och synliga resultat för våra uppdragsgivare och oss själva.

Etik: Vi står för en hög yrkesetik och affärsmässighet. För oss är det en självklarhet att alla människor är unika och har lika värde.

 

HISTORIK

Starck & Partner grundades 1997 av Irene Starck och Nils Pettersson i syfte att förenkla och förbättra möjligheten för arbetsgivare att förändra en arbetssituation för en medarbetare, en sk omställningsprocess. 2013 förvärvades bolaget av Jonas Carlberg. Margareta Svaneby är företagets VD sedan 1 februari 2018.

För att finna den bästa lösningen för varje enskild individ i en omställningsprocess började Starck & Partner redan 1997 att bygga det som idag är Sveriges största Arbetsgivarring. Ett nätverk med över 70 företag och organisationer med 180 000 anställda. Nätverket är ett forum för arbetsgivare att mötas och få tillgång till kunskap och erfarenhetsutbyte i viktiga frågor som omställning, kompetensförsörjning, rehabilitering och förändringsledning.

Våra uppdragsgivare är i huvudsak HR-funktionen och chefer i de verksamheter som är medlemmar i nätverket men vi arbetar även med kunder utan medlemsavtal. Starck & Partners kunder finns i alla sektorer av näringsliv och samhälle, både i privat och offentlig sektor. 

Vi arbetar medvetet med att ständigt lära nytt och att utmana oss själva att förbättra metoder och arbetssätt. Våra ledord mod, omtanke, resultat och etik genomsyrar hela vår verksamhet och vårt arbetssätt.

UPPÅT, FRAMÅT, BYTA ELLER TILLBAKA? VI GER DIG VERKTYGEN.