Om oss

Vår långa erfarenhet har stärkt oss i vår uppfattning att varje individ har oanade resurser. Det är vårt jobb att upptäcka dem och se hur de bäst kan tas till vara på i arbetslivet. Vi arbetar också med att utveckla oss själva så att vi kan tänka i nya banor och ständigt känna lust och vilja att förbättra metoder och arbetssätt.

AFFÄRSIDÉ

Starck & Partner ska genom att alltid ligga i framkant vara företaget som framgångsrikt hanterar förändrings- och utvecklingsprocesser i arbetslivet. Genom vår passion och vårt engagerade arbetssätt ska vi vara kunders första val inom vårt specialistområde.

Genom Arbetsgivarringen skapar vi ett unikt nätverk som verkar för att alla ska få en plats på arbetsmarknaden.

Starck & Partner arbetar för att behålla positionen som spjutspetsföretag. Därför söker vi utveckling och nya arbetsmetoder genom att arbeta med framstående forskare inom området.

VÄRDERINGAR

Mod : Vi vågar prova, utmana och utveckla för att vara ett företag som attraherar både kunder och medarbetare. Vi vågar vara personliga, visa värme och ge omtänksamhet i våra möten med våra deltagare för att nå våra gemensamma mål.

Etik: Alla uppdrag vi genomför kännetecknas av en hög yrkesetik och affärsmässighet. För oss är det självklart att alla människor är unika och har lika värde.

Resultat: Genom långsiktiga relationer bygger vi långsiktig framgång. Vi är en målinriktad organisation. Vi åstadkommer synliga och positiva resultat för våra uppdragsgivare och oss själva.

HISTORIK

Starck & Partner startades 1997 av Iréne Starck och Nils Pettersson i syfte att förenkla och förbättra möjligheten för arbetsgivare att förändra en arbetssituation för en medarbetare, en s k omställningsprocess. 2013 förvärvades bolaget av Jonas Carlberg. Margareta Svaneby är företagets VD sedan 1 februari 2018.

För finna den bästa lösningen för varje enskild individ vid en omställningsprocess började Starck & Partner redan 1997 att bygga det som i dag är Sveriges största Arbetsgivarring. Det är också ett forum för arbetsgivare att mötas och diskutera personalfrågor och få kunskapsutbyte i våra Ringmöten.

Våra kunder inom och utanför Arbetsgivarringen idag är både privata och offentliga arbetsgivare, fackliga organisationer samt försäkringsbolag och privatpersoner.

UPPÅT, FRAMÅT, BYTA ELLER TILLBAKA? VI GER DIG VERKTYGEN.