HR-stöd vid kris

Kriser är vanliga och kan uppstå mellan olika parter i alla organisationer och är ofta oundvikligt i samband med omfattande förändringar eller omorganisationer. En kris tar fokus från det egentliga arbetet och kan skapa en mycket negativ arbetsmiljö.

Att ta in en extern och neutral part som kan stötta relationen mellan medarbetare, ledare och ledningsgrupp i samband med en sådan situation hjälper arbetsgivaren att behålla förtroendet från anställda, samtidigt som det stöttar de som påverkas av förändringen.

Starck & Partners organisationskonsulter hjälper er att komma igenom dessa förändringar, konflikter eller kriser på arbetsplatsen. Syftet är att erbjuda rätt stöd och handledning genom hela processen och att säkerställa att händelsen hanteras på ett professionellt och effektivt sätt så att den får minimal påverkan på både individerna och organisationen i stort. Målet är skapa en hållbar och positiv arbetsmiljö.

En kris kan även uppstå i samband med en olycka eller en svår händelse på arbetsplatsen som påverkar en eller flera medarbetare. I sådana situationer är det ofta nödvändigt att ta in professionellt stöd för att minska den psykiska påverkan. Våra legitimerade psykologer är erfarna inom akutstöd och hjälper både ledningen och medarbetarna att ta sig igenom krisen med behållet välmående.

Kontakta oss

Låter något av detta intressant? Vi har lärt oss att alla organisationer har områden som går att utveckla och som kan stärka effektivitet, välmående och produktivitet på arbetsplatsen.

Kontakta oss för ett första möte där vi kan berätta mer om oss och hur vi arbetar.