Starck Online

Starck Online är vårt digitala karriärsutvecklingsverktyg som vi erbjuder med eller utan stöd från coach. Verktyget hjälper individer att hitta sitt nästa steg i arbetslivet och tar cirka 6-10 veckor att genomföra.

Starck Online

Starck Online är vårt digitala karriärsutvecklingsverktyg som vi erbjuder med eller utan stöd från coach. Verktyget hjälper individer att hitta sitt nästa steg i arbetslivet och tar cirka 6-10 veckor att genomföra.

Varje deltagare får en karriärprofil och en konkret handlingsplan, där varje moment är ett steg mot nästa steg i karriären. Vanligast är att utbildning genomförs tillsammans med en coach, men där merparten av programmet görs enskilt digitalt. Programmet går även att genomföra 100% självständigt, utan coachning.