Rätt kompetens på rätt plats vid rätt tillfälle

Vi kan på kort tid hitta och presentera starka kandidater med rätt kompetenser vid temporära eller långsiktiga bemanningsbehov. Det kan vara vid tidsbegränsade projekt, extra mycket att göra eller en medarbetare som går på föräldraledighet.

Inom Starck & Partner har vi gedigen erfarenhet av att hitta interimslösningar till en mängd olika roller och positioner, bland annat inköpschef, inköpare, supply chain manager, projektchef, upphandlingskonsult och flera andra ledande befattningar och positioner.

Om det gäller interim, konsulter eller vid rekrytering, har Starck & Partner rätt kompetens för att hjälpa er när ni behöver det som mest.

Innehåll

Högt tempo/Hög arbetsbelastning

Behoven hos ett företag varierar under året och vissa perioder är mer intensiva än andra. Ibland behöver företag ta in resurser under en begränsad period – som kan vara kort eller lång.

Med utgångspunkt i våra breda nätverk, hjälper vi er att hitta rätt resurs för er i rätt tid.

Fler och större projekt

Ibland leder ett projekt till ett annat. Eller så finns idéer som inte kan genomföras på grund av brist i kompetens eller resurser. Med en interimslösning får du in rätt kompetens där och när den behövs som mest.

Ledighet och tillfälliga vakanser

Föräldraledighet, semester och sjukskrivning – ibland behöver medarbetare vara lediga. Ofta går ledigheterna att planera, ibland inte. Vi hjälper er att täcka upp de kortvariga eller längre luckor som uppstår.

Förändringsarbete och omorganisation

När verksamheter förändras och utvecklas, uppstår ibland tillfälliga gap. Våra erfarna konsulter kan hjälpa er med både själva omorganisationen, förändringsresan och att hitta kompetenser till de behov av interimslösningar och konsulter som uppstår. Vi hjälper också till med rekrytering när nya organisationen och roller är skapade.

Kontakta oss

Låter något av detta intressant? Vi har lärt oss att alla organisationer har områden som går att utveckla och som kan stärka effektivitet, välmående och produktivitet på arbetsplatsen.

Kontakta oss för ett första möte där vi kan berätta mer om oss och hur vi arbetar.

Porträtt av Caroline Nell

Hej!
Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa er hitta rätt stöd för er arbetsplats? Hör av dig till mig så berättar jag mer. 

Caroline Nell