Tjänster

Det kan vara kostsamt att sakna en viss nyckelkompetens i fel läge, att ha pågående konflikter i organisationen, medarbetare som underpresterar eller att inte komma vidare med strategiska utvecklingsfrågor.

Av erfarenhet har vi lärt oss att alla företag, organisationer och arbetsplatser har utvecklingsområden. Det kan vara på grund av kulturella orsaker, arbetsmiljöproblem, att enskilda medarbetare inte är motiverade eller att personer i ledningsgruppen har svårt att samarbeta. Resultaten av dessa underliggande orsaker blir ofta att organisationen på ett eller annat sätt kör fast. Här kan vi som neutral part, med stöd av vår breda kompetens, hitta de lösningar och åtgärder som bäst bidrar till att lösa befintlig problematik och föra utvecklingen framåt.

Spara in på dyra alternativkostnader

Att ha en arbetsplats som inte presterar optimalt är en merkostnad. Ju tidigare en insats eller åtgärd sätts in, desto större besparingar kan göras.

Hjälper er se en väg framåt

Som neutral part kan vi identifiera strukturella problem och medla fram en genomförbar lösning som fungerar för alla.

Får stillastående organisationer att röra sig framåt

Svåra regelverk och infekterade processer kan leda till passivitet. Vi rekommenderar och implementerar åtgärder som ser till att saker blir av.

Tjänsteområden

Varje företags eller organisations utmaningar är unika, men kräver ofta ett systematiskt arbete för att få bukt med. Starck & Partner har dels kapaciteten att identifiera vad som behöver göras, dels förmågan att åtgärda de förbättringsområden vi själva belyser. Genom att först göra en noggrann analys av organisationens strukturer och funktioner identifierar vi vad som fungerar bra och vad som går att förbättra. Baserat på detta genomför vi sedan skräddarsydda och målstyrda åtgärdspaket, med systematisk uppföljning.

Interim

Vi hjälper er hitta rätt kandidater vid rekrytering inom HR och att undvika utdragna rekryteringsprocesser och felrekryteringar. Vi kan även bistå med second opinion vid chef- och specialistrekryteringar.

Rekrytering

Vi hjälper er hitta rätt kandidater vid rekrytering inom HR och att undvika utdragna rekryteringsprocesser och felrekryteringar. Vi kan även bistå med second opinion vid chef- och specialistrekryteringar.

Oberoende utredningar

Starck & Partner har mångårig erfarenhet och en kvalificerad kunskap kring att genomföra utredningar av kränkande särbehandling, mobbning, trakasserier och sexuella trakasserier.

HR-stöd vid kris

Stöttning av berörda parter vid krissituationer på arbetsplatsen för att bibehålla förtroende bland medarbetare och chefer.

Karriär­utveckling

Starck & Partners karriärcoacher, vägleder medarbetare och chefer med karriärvägledning, prestationscoachning och kompetensutveckling. Vi erbjuder även ett digitalt karriärsutvecklingsprogram.

Ledarskaps­utveckling

Anpassade ledarskapsprogram som leds av erfarna chefer och ledare som ger framgångsrika verktyg för såväl nytillträdda ledare som seniora chefer.

Organisations- och teamutveckling

Utveckla och förbättra grupper och team inom organisationer med fokus på intern kommunikationen, beslutsfattande och att hitta balans mellan strategi och praktik.

Arbetslivs­inriktad rehabilitering

Ett brett utbud av arbetslivsinriktade rehabiliteringsåtgärder och hälsofrämjande insatser.

Konflikt­hantering på arbets­platsen

Vi hjälper er medla och lösa mellanmänskliga konflikter på arbetsplatsen för att undvika dränerande arbetssituationer och hitta gemensamma lösningar.

Digital karriärs­utveckling

Vi erbjuder även ett digitalt karriärutvecklingsprogram som kan användas med eller utan stöd från coach för att varje individs fulla potential ska komma till sin rätt. För varje deltagare tar vi fram en karriärprofil och konkret plan för att identifiera vilka steg deltagaren ska ta härnäst.

Outplacement

Vi erbjuder Outplacement-program i samband med omorganisation med målet att det ska bli en så enkel och smidig lösning som möjligt för alla inblandade.

HR-konsult

Vi hjälper er hitta en konsultlösning för kortsiktiga och långsiktiga behov inom HR.

Kontakta oss

Låter något av detta intressant? Vi har lärt oss att alla organisationer har områden som går att utveckla och som kan stärka effektivitet, välmående och produktivitet på arbetsplatsen.

Kontakta oss för ett första möte där vi kan berätta mer om oss och hur vi arbetar.