Team- och grupputveckling: Hur du får ett välfungerande team – tips och råd hur du kan utveckla gruppen

Gruppens nuläge avgör vilken utveckling gruppen behöver ta framåt. Med Anna Rosu, leg psykolog och organisationskonsult samt Madelene Johansson, leg psykolog och organisationskonsult

Anmäl dig här