Otydliga roller – vem bestämmer vad?

Otydliga roller är en starkt bidragande orsak till risk ohälsa på arbetsplatsen visar forskningen – hur motverkar man detta genom att tydliggöra uppdrag, rättigheter och skyldigheter för både anställda och chefer. Med Karin Lindblom, leg psykolog och organisationskonsult.

Anmäl dig här