Öppen föreläsning – Vi förklarar nya regelstrukturen för AFS:arna som gäller från 1 januari 2025!

Arbetsmiljöverket har tagit alla sina 70 föreskrifter (AFS:er) och kastat upp dem i luften för att sedan fånga upp dem i en ny och tydligare regelstruktur som träder i kraft den 1 januari 2025.

Det innebär en helt ny struktur med nu bara 15st föreskrifter innehållandes olika kapitel och bilagor. Vi tar upp vad förändringen innebär. Finns samma krav eller har det tillkommit nya? Hur hittar jag bland alla krav, kapitel och bilagor. Vad behöver jag som arbetsgivare göra innan den 1/1-2025?
Med Linda Orlöf Juhlin, Arbetsmiljöingenjör. I hennes roll som arbetsmiljöingenjör under närmare 15 år har hon arbetat med många olika branscher och verksamheter för att bl.a. tolka och förstå vad som krävs av olika verksamheter för att leva upp till Arbetsmiljöverkets krav.

Anmäl dig här