Medling/konflikthantering inom organisationen – vikten av att ha kunskap om konflikthantering

Medling/konflikthantering inom organisationen – Att ha kunskap om konflikthantering har visat sig förbättra arbetsmiljön avsevärt, det bidrar också.

Med Petra Karlsson Berglund, organisationskonsult

Anmäl dig här