Kulturarbete i organisationer. Hur kan du driva värderings- och kulturarbete som överordnad chef

Med Johanna Malmström, organisationskonsult.

Anmäl dig här