Krisledning – Vad är det? hur och när behövs det?

När behöver organisationen gå vidare med en krishantering. Kriskommunikation i praktiken och krishanteringens grunder. Så undviker du förtroendebrister. Med Madelene Johansson, leg psykolog och organisationskonsult samt Melina Roos, leg psykolog och organisationskonsult.

Anmäl dig här