Hur kan fack och arbetsgivare samverka för att motverka och förebygga kränkningar, trakasserier och mobbing på arbetsplatsen.

Hur kan fack och arbetsgivare samverka för att motverka och förebygga kränkningar, trakasserier och mobbing på arbetsplatsen. Vi delar med oss av lyckade exempel. Med Jesper Wigzell, organisationskonsult och Karin Lindblom, Leg psykolog och organisationskonsult.

Anmäl dig här