Hur blir vi en effektiv ledningsgrupp?

Förutom gruppens sammansättning och rätt kompetens handlar ledningsgruppens resultat om strävan mot samma mål, om de faktiska besluten! Med Melina Roos, leg psykolog, organisationskonsult och affärsområdeschef

Anmäl dig här