Utbildning – Konflikthantering för chefer och HR

Lär dig förstå, förebygga och hantera konflikter – utifrån aktivt lyssnande och coachande förhållningssätt. Detta är en utbildning för dig som vill bli bättre på praktisk konflikthantering och/eller få en ökad förståelse för när och varför friktion uppstår mellan två eller flera personer.

Beskrivning av utbildningen

Utbildningen Konflikthantering för chefer och HR passar både dig som är ny i din roll och dig som har tidigare erfarenhet av olika kommunikationsutmaningar. Du lär dig omsätta teori till praktik genom framgångsrika kommunikationsverktyg och välbeprövade processer.

”Konflikter är vanliga i arbetslivet, med emotionell och ekonomisk kostnad som konsekvens. Med den här utbildningen önskar Jesper och Petra dela med sig av små och stora kunskaper genom många års praktisk medling och arbete med att stötta chefer och HR i komplexa konfliktbetonade utmaningar”

Som arbetsgivare så ställs höga krav på att säkerhetsställa en god arbetsmiljö enligt arbetsmiljölagen, något som har förstärkts ytterligare i och med AFS 2015:4 och ett stärkt krav på arbetsgivaren att främja en god arbetsmiljö och förebygga risk för ohälsa knutet till organisatoriska och sociala förhållanden i arbetsmiljön.

Utbildningen ger dig ökade insikter i vikten av att lyssna istället för att höra och du får praktiska verktyg att förebygga och hantera konflikter på arbetsplatsen både på organisation-, grupp-, och individnivå. Utbildningen bygger på teorier och forskning från Thomas Jordan men också Stefan Blomberg samt annan relevant och aktuell forskning inom området.

Under dessa två dagar får du fördjupade kunskaper inom coachande förhållningssätt och aktivt lyssnade i konfliktsituationer och medling. Du lär dig om hur konflikter uppstår och dess byggstenar i syftet att kunna packa upp en konflikt.  Det är en interaktiv utbildning som varvar teoretisk grund med case och praktiska övningar.

2023
9-10 maj, anmäl dig här
10-11 oktober, anmäl dig här
27-28 november, anmäl dig här

Plats Stockholm, återkommer med adress

Pris
11 800kr för medlemmar i Arbetsgivarringen
13 100kr övriga

 

Petra Karlsson-Berglund och Jesper Wigzell är organisationskonsulter inom komplexa personalärenden och faktautredare samt har lång erfarenhet av föreläsningar/workshops och handledning. Utbildningens praktiska upplägg vilar därför tungt på konsulternas egna erfarenheter inom konflikthantering och medling samt utredningar kring kränkande särbehandlingar.  Jesper och Petra anlitas ofta utifrån sin kombination av kompetens inom utmanande ämnen och en lättsamhet, humor och sitt jordnära sätt att bjuda på sig själva.

Vem riktar sig kursen Konflikthantering för chefer och HR till?

Kursen riktar sig till dig som chef men är också till stor nytta för dig som aktivt stöttar chefer i din roll som ex HR. Den passar även dig som hanterar medling och konflikthantering utan att direkt vara chef, eller dig som är extern konsult och vill förfina dina kunskaper.

Har du frågor – kontakta oss gärna: info@starckpartner.se eller vänd dig direkt till kursledarna jesper.wigzell@starckpartner.se petra.k.berglund@starckpartner.se