3 tips för att förebygga kränkande särbehandling och trakasserier

Att skapa en arbetsmiljö där alla känner sig trygga och respekterade är avgörande för ett hälsosamt och produktivt arbetsklimat. Tyvärr är kränkande särbehandling och trakasserier fortfarande alltför vanliga på arbetsplatser runt om i världen. För att bekämpa detta och främja en kultur av öppenhet och respekt, är det viktigt att implementera effektiva förebyggande åtgärder.

Hur bedömer man vad som är kränkande särbehandling?

Porträtt av Oscar Fredriksson

Ett exempel som är återkommande nu efter pandemin blir frågan om hur återgången till att närvara fysiskt på kontoret ska hanteras när många medarbetare vant sig vid att jobba hemifrån och gärna vill fortsätta med det. Är det då kränkande av en chef att kräva fysisk närvaro på jobbet av en medarbetare när det finns andra kollegor som tillåts jobba hemifrån?

Ställ upp på dig själv

Reflektioner från ett samtal.

”Suck, jag är så jävla hård mot mig själv!”

”Samtidigt känner jag att jag inte ställer några krav?”

”Jag förstår inte!”

Nej, jag har ingen konflikt!

Jag har äran att dagligen arbeta med att lösa konflikter. Du som nu i sittande stund läser detta löser också konflikter dagligen. Jag lovar. Vi löser otroligt många konflikter dagligen utan att vi ens tänker på det. Konflikter som lämnar oss obemärkta.

Teamutveckling

Organisationspsykolog Anna Rosu på Starck & Partner delar sina tankar om den forskningsbaserade grupputvecklingsmodellen och verktyget Team-Pro som används i teamutveckling.

Hur man tar bort stressen från att ta ledigt?

I en intressant artikel från Harvard Business Review diskuterar Elizabeth Grace Saunders ledighet och stress som sommarens ledigheter kan skapa.

Har du någonsin ifrågasatt om det är värt att ta ledigt eftersom stressen att förbereda sig för en semester är så hög?

Karriärutveckling

Har man gått kanske vilse i sin egen karriär och funderar på hur blev det så här? Hur kan jag ta ett nytt tag?

Nu när hela världen förändras och våra organisationer förändras så behöver vi vara aktiva i vår karriärutveckling både som organisation och som individ och sätta fokus på det. Vi behöver medvetandegöra hur kan man göra och hur kan man jobba med karriärutveckling.