Guida ditt team genom tuffa tider: 5 viktiga kommunikationsråd

I en artikel i Harvard Business Review framhävs vanliga misstag som ledare gör när de kommunicerar under stress och kris. Men vad bör man göra istället?
Dela artikeln:

Som ledare krävs ofta en balansakt av kommunikation och empati för att navigera genom osäkra tider. Det kan vara utmanande att behålla lugnet utåt när det blåser. Men här är fem tips att tänka på när du ska kommunicera under tuffa tider: 

Uppmärksamma framgångar och utmaningar: Medan firandet av prestationer är viktigt är det lika avgörande att erkänna de hinder och motgångar som uppstår längs vägen. Genom att dela berättelser som omfattar både framgångar och de lärdomar som dragits från utmaningar, skapar du en miljö där öppenhet och tillväxt värderas. 

Bevara transparent kommunikation: Tystnad kan avla osäkerhet och ångest bland teammedlemmar. Även när det inte finns konkreta uppdateringar att dela är det viktigt att kommunicera öppet om den aktuella situationen. Att regelbundet uppdatera, även om det inte finns någon ny information, hjälper till att behålla förtroendet och hålla medarbetarna informerade. 

Reflektera över tidigare prestationer: Mitt i osäkerheten är det lätt att fastna i planeringen för framtiden. Men att ta tid för att känna igen och fira tidigare framgångar kan höja moralen och förstärka en känsla av uppnående inom teamet. Genom att införliva regelbundna agenda punkter i teammöten som handlar om erkännande främjas en kultur av uppskattning och motståndskraft. 

Balansera optimism med realism: Medan det är viktigt att förbli optimistisk inför framtiden är det lika viktigt att erkänna de utmaningar och osäkerheter som ligger framför oss. Genom att hitta en balans mellan att erkänna svårigheter och erbjuda en väg framåt kan ledare stärka förtroendet och motståndskraften hos sina team. 

Ge kontext och tydlighet: Osäkerhet kan leda till spekulation och ångest bland teammedlemmar. Att erbjuda kontext och tydlighet i kommunikationen hjälper till att lindra onödig stress och säkerställer att teammedlemmarna förstår anledningen bakom beslut och åtgärder. Genom att ta sig tid att kvalitetssäkra kommunikationen och ge förklaringar till oväntade förändringar kan missförstånd förhindras och en känsla av stabilitet kan bevaras inom teamet. 

Genom att tillämpa dessa strategier kan du som ledare effektivt navigera genom osäkerhet och stötta ditt team genom utmanande tider, vilket i slutändan främjar en kultur av motståndskraft och hög prestation. 

Vill du ta del av vår information direkt i din inkorg?

Vidare läsing

Så kan du som chef stötta dina medarbetares välbefinnande

3 tips för att förebygga kränkande särbehandling och trakasserier

Starck & Partner och Inköpsdesign starkare tillsammans

5 tips för dig som överväger en interimslösning