Hur bedömer man vad som är kränkande särbehandling?

Ett exempel som är återkommande nu efter pandemin blir frågan om hur återgången till att närvara fysiskt på kontoret ska hanteras när många medarbetare vant sig vid att jobba hemifrån och gärna vill fortsätta med det. Är det då kränkande av en chef att kräva fysisk närvaro på jobbet av en medarbetare när det finns andra kollegor som tillåts jobba hemifrån?
Dela artikeln:
Porträtt av Oscar Fredriksson

Vi ställde denna fråga till vårt nätverk på LinkedIn. Undersökningen visade att 90% av de 219 svarande tycker att agerandet inte är kränkande medan 10% anser att det kan vara kränkande särbehandling att kräva fysisk närvaro på jobbet när andra medarbetare får arbeta hemifrån.

Typiskt sett så ligger det givetvis inom arbetsgivarens arbetsledningsrätt att avgöra om det är ok med hemarbete eller inte och det krävs oftast ingen särskild motivering för detta då det är arbetsgivaren som leder och fördelar arbetet. Medarbetare kan även ha olika separata överenskommelser med sin chef utan att detta i sig är kränkande. Det som krävs för att kunna åberopa kränkande särbehandling är att en enskild medarbetare inte tillåts arbeta hemifrån trots att det finns generella regler som tillåter detta och att det inte heller finns något i arbetsuppgifterna som kräver närvaro på plats. Bedömningen av om det finns grund för att hävda kränkande särbehandling handlar därför mycket om hur chefen och arbetsgivaren motiverar sitt ställningstagande och vad som framgår av anställningsavtal och övriga riktlinjer på arbetsplatsen.

Dock har synen på hemarbete på många arbetsplatser förändrats nu post-pandemi och allt fler medarbetare önskar arbeta hemifrån i högre utsträckning än tidigare. Detta kan i vissa fall orsaka problem på arbetsplatsen där andra kollegor då behöver ”täcka upp” för att göra de arbetsuppgifter som inte kan utföras hemifrån. I andra fall ses det enbart som positivt med ökad grad av hemarbete även om det kan finnas frågor kring hur arbetsgivaren då kan utöva sitt arbetsmiljöansvar för såväl den fysiska som psykosociala arbetsmiljön. Det finns även arbetsplatser där vissa yrkeskategorier överhuvudtaget inte kan utföra arbetsuppgifterna hemifrån och här kan då uppstå en känsla av orättvisa gentemot andra medarbetare som har denna möjlighet. Slutligen kan vi även konstatera att möjligheten att arbeta hemifrån har blivit en tydlig konkurrensfördel i rekryteringssammanhang när det gäller att hitta rätt kompetens där kandidaterna ställer möjlighet till hemarbete som ett absolut krav.

Vi kommer på vårt Ringmöte den 3 februari att lyfta denna och andra frågeställningar under rubriken ”Den utmanade arbetsledningsrätten och arbetsgivarens ansvar” och ni är givetvis välkomna med olika inspel till detta tema.

Har du frågor kring detta, kontakta Oscar Fredriksson, oscar.fredriksson@starckpartner.se.

Vill du ta del av vår information direkt i din inkorg?

Vidare läsing

Så kan du som chef stötta dina medarbetares välbefinnande

3 tips för att förebygga kränkande särbehandling och trakasserier

Starck & Partner och Inköpsdesign starkare tillsammans

Guida ditt team genom tuffa tider: 5 viktiga kommunikationsråd