Teamutveckling

Organisationspsykolog Anna Rosu på Starck & Partner delar sina tankar om den forskningsbaserade grupputvecklingsmodellen och verktyget Team-Pro som används i teamutveckling.
Dela artikeln:

Anna, vad är Team-Pro?

”Det är ett lättsamt sätt att få grupper att prata om hur de fungerar och inte fungerar. Ibland kan vissa grupper ha en tystnadskultur eller av andra orsaker tycka att det är svårt att öppet dela med sig om sina tankar kring hur gruppen fungerar. Genom TeamPro får alla samma möjlighet att på ett enkelt sätt beskriva hur gruppen fungerar”

Vilka uppfattar du är de fem starkaste fördelarna med verktyget?

1. Det tar inte så mkt tid.

2. Gruppen själv får avgöra på vilket djup de vill prata om saker

3. De väljer själva vilka områden de vill problematisera

4. Det är ett strukturerat verktyg

5. Ett sympatisk sätt att komma igång till att börja prata om frågor som gruppdynamik och samarbetet med gruppen

För vilka grupper passar verktyget ?

Det är värdefullt för alla grupper! Alla grupper kan behöva titta och resonera kring hur de jobbar och fungerar i gruppen. Väldigt få grupper är en perfekt och välfungerande på alla plan.

Ännu viktigare är att jobba med gruppen om det finns skav inom gruppen.

Ring till mig och rådgör så jobbar vi tillsammans med skavet innan det blir för stort, säger Anna. Grupper som jobbar med mig hittar med Team-Pro nycklar till att fungerar bättre.

Porträtt av Anna Rosu

anna.rosu@starckpartner.se

Vill du ta del av vår information direkt i din inkorg?

Vidare läsing

Så kan du som chef stötta dina medarbetares välbefinnande

3 tips för att förebygga kränkande särbehandling och trakasserier

Starck & Partner och Inköpsdesign starkare tillsammans

Guida ditt team genom tuffa tider: 5 viktiga kommunikationsråd