Att bedöma arbetsförmåga

Varför bedömer man en arbetsförmåga?
Dela artikeln:

Varför bedömer man en arbetsförmåga?

För att kartlägga medarbetarens förutsättningar i relation till arbete, förse arbetsgivare med ett beslutsunderlag för att bedöma mest lämplig åtgärd framåt. Det bidrar till att en medarbetare kan komma tillbaka så snabbt som möjligt efter sjukskrivning eller förhindra framtida sjukskrivning. En bedömning av arbetsförmågan kan även verka som underlag kring omplaceringsmöjligheter.

När bör en utredning göras?

En utredning bör göras vid ändrade uppgifter där arbetsgivaren uppfattar svårigheter att förstå individens kapacitet, vid tillbakagång efter sjukdom eller skada och dessutom vid tydliga tecken på nedsatt funktion i arbetet.

Hur gör Starck & Partner?

  • Tydligt uppdrag – många diskussioner med kund
  • Tjänstebeskrivning _ vad ska personen utföra?
  • Bedömning med återkoppling – är utredningen rätt väg att gå?
  • Utredning gjord av psykolog eller arbetsterapeut eller båda två
  • Återgivning med rekommendationer som ska vara möjliga att utföra

Vill du ta del av vår information direkt i din inkorg?

Vidare läsing

Så kan du som chef stötta dina medarbetares välbefinnande

3 tips för att förebygga kränkande särbehandling och trakasserier

Starck & Partner och Inköpsdesign starkare tillsammans

Guida ditt team genom tuffa tider: 5 viktiga kommunikationsråd