Karriärutveckling

Har man gått kanske vilse i sin egen karriär och funderar på hur blev det så här? Hur kan jag ta ett nytt tag? Nu när hela världen förändras och våra organisationer förändras så behöver vi vara aktiva i vår karriärutveckling både som organisation och som individ och sätta fokus på det. Vi behöver medvetandegöra hur kan man göra och hur kan man jobba med karriärutveckling.
Dela artikeln:

Nu när hela världen förändras och våra organisationer förändras så behöver vi vara aktiva i vår karriärutveckling både som organisation och som individ och sätta fokus på det. Vi behöver medvetandegöra hur kan man göra och hur kan man jobba med karriärutveckling.

Karriärutveckling finns för att se till att vi ligger rätt och har den kompetens vi behöver för att kunna fortsätta utvecklas. Det ger redskapen vi behöver och det är viktigt att se till att man har redskap för att kunna jobba med det här och förflytta sig i organisationer, de är dynamiska och vi måste kunna hänga med i den här rörelsen och ta ansvar för den.

Varför just nu?

Just nu sker stora förändringar och det görs en del studier kring detta. World Economic Forum kommer kontinuerligt ut med rapporter där de exempelvis kollar på vilka ”top skills” som kommer vara högst åtråvärda år 2025. Rapporten visar tydlig 4 områden som ligger på topp. Där har vi: analytiskt tänkande, innovation, komplex problemlösning och kritiskt tänkande. Det är även viktigt med ledarskap och förmåga att kunna leda sig själv, där har till exempel XYZ generationen utmaningar då de inte hunnit vara ute i arbetslivet så länge.

Det kommer försvinna många arbetstillfällen men naturligtvis kommer det också komma många nya roller, det kan man dra fördel av genom att kolla på sina egna styrkor och organisationernas behov och se hur det kan formas till en ny roll. Hela 84% av arbetsgivarna säger att intern utveckling är deras sätt att hantera kompetensförsörjning.

Organisationer har framåt ett pussel att lägga i kompetens, i stället för att leta efter en person med alla egenskaper ser man hur flera personer tillsammans utgör ett pussel av kraft hos organisationen som tillsammans är nya eller äldre roller som utvecklas och utvecklar organisationen.

Var en del i att bygga det organisatoriska pusslet och ställ dig själv frågor!

Vad behöver vi i vår organisation? Nu och framåt.

Vilka kompetenser har vi att utveckla? Kompetensen finns inte på gatan utan finns att utveckla i företaget. Det går inte längre att bara plocka in kompetens genom rekrytering utan finns i organisationen nu, men vi får i stället titta på vilka individer kan utvecklas? Vilka har potential för olika roller?

Att alla individer i organisationen vet: det här är viktigt för oss, det här pratar vi om, så här gör vi, så här beter vi oss. Om alla individer har samma tankesätt gällande de sakerna kan man få en bra organisationskultur.

Hur kan vi skapa ett bra klimat?

Ledare behöver ta ett steg upp och kolla på alla individer, vad gör du idag, vad vill du göra, hur ser du på din framtid, var vill du vara?

Det kan vara bra att ställa de svåra frågorna och inte vara för snäll som ledare, prata och var nyfiken.

Det kan vara svårt att lära om och lära nytt, att våga vara en nybörjare. Att hjälpa till att bygga självledarskap och självförtroende i organisationen. Karriärutveckling kan se olika ut, det finns ett behov och ett nöje i det.

Gallup gjorde en studie där man såg att 94% av de som lämnade organisationen hade stannat om man hade jobbat med karriärutveckling och karriärsamtal med sin chef. Vi har lönesamtal, utvecklingssamtal, medarbetarsamtal och vi behöver karriärsamtal. När en ledare tar en coachande roll som är viktig i ett sådant här sammanhang leder även till bättre kommunikation. Detta leder till en snabbare rörligare med bättre resultat.

Vad är dina egna värderingar? Vad är viktigt för dig? För motivation, glädje och framgång i arbetet. Kan vara ex samarbete, att ha en specifik ledare, att äga ledarskapet, att man får påverka.  Ledaren behöver ha koll på sina egna värderingar och dessutom vara nyfiken på sina medarbetares värderingar. Värderingar märks mest när dom inte uppfylls.

Vilka drivkrafter har du? Vad driver dig? Egenskaper, beteenden som gör dig framgångsrik? Finns det egenskaper som du ska dämpa eller stärka för att bli framgångsrik? Vad för kompetenser har du? Hur kan du utveckla dom? Vet din chef, dina medarbetare vad du har för kompetenser?

Titta på ditt nätverk. Marknadsför dig själv. Håll karriärdialog. Visa vad du kan bidra med.

Den viktigaste frågan blir till slut: Hur kan du leda dig själv?

Vill du ta del av vår information direkt i din inkorg?

Vidare läsing

Så kan du som chef stötta dina medarbetares välbefinnande

3 tips för att förebygga kränkande särbehandling och trakasserier

Starck & Partner och Inköpsdesign starkare tillsammans

Guida ditt team genom tuffa tider: 5 viktiga kommunikationsråd