Utbildning – Konflikthantering för chefer och HR

Lär dig att förebygga och hantera konflikter – utifrån aktivt lyssnande och coachande förhållningssätt.
Detta är en utbildning för dig som vill bli bättre på praktisk konflikthantering.

 

Beskrivning av utbildningen

 

Utbildningen Konflikthantering för chefer och HR passar både dig som är ny i din roll och dig som har tidigare erfarenhet av olika kommunikationsutmaningar. Du lär dig omsätta teori till praktik genom framgångsrika kommunikationsverktyg och välbeprövade processer.

 

Konflikter är vanliga i arbetslivet. Det innebär ofta kostnader för arbetsgivaren i form av frånvaro, personalomsättning och minskad produktivitet. Arbetsgivare har skyldighet att säkerställa en god arbetsmiljö enligt Arbetsmiljölagen. Något som har stärkts ytterligare i och med AFS 2015:4 där arbetsgivaren är ålagd att främja en god arbetsmiljö och förebygga risk för ohälsa till följd av organisatoriska och sociala förhållanden i arbetsmiljön.

 

Utbildningen ger dig ökade insikter i vikten av att lyssna istället för att höra och du får praktiska verktyg att förebygga och hantera konflikter på arbetsplatsen både på organisation-, grupp-, och individnivå. Utbildningen bygger på teorier och forskning från Thomas Jordan men också Stefan Blomberg samt annan relevant och aktuell forskning inom området.

 

Under dessa två dagar får du fördjupade kunskaper inom coachande förhållningssätt och aktivt lyssnade i konfliktsituationer och medling. Du lär dig om hur konflikter uppstår och dess byggstenar i syftet att kunna packa upp en konflikt.  Det är en interaktiv utbildning som varvas med teori, case och praktiska övningar där erfarna konsulter inom området delar med sig av lärdomar.

Vem riktar sig kursen Konflikthantering för chefer och HR till?

 

Kursen riktar sig både till dig som chef men är också till stor nytta för dig som aktivt stöttar chefer i din roll som ex HR. Den passar även dig som hanterar medling och konflikthantering utan att direkt vara chef, eller dig som är extern konsult och vill förfina dina kunskaper.

 

Datum
25-26 oktober, anmäl dig här
15-16 november, anmäl dig här

 

Plats Stockholm, återkommer med adress

 

Pris
11 200kr för medlemmar i Arbetsgivarringen
12 400kr övriga

 

Har du frågor – kontakta oss gärna: info@starckpartner.se