Kommande aktiviteter

Endast för Arbetsgivarringens medlemmar, förutom våra öppna föreläsningar där alla är välkomna. Kom ihåg att anmäla dig om du vill delta på aktiviteterna. Anmälningslänk hittar du under respektive aktivitet.

Öppen föreläsning - Vad är framgångsrikt hållbarhetsarbete?
Omställning under/efter rehabilitering - När och hur går det till, vi reder ut begreppen
Fallgropar och vanliga misstag vid interna utredningar av kränkningar och trakasserier
Öppen föreläsning - Arbetsrätten i en rehabprocess
Hur blir vi en effektiv ledningsgrupp?
Hur gör du som chef/HR en bra handlingsplan som leder till önskat resultat?
Hur kan fack och arbetsgivare samverka för att motverka och förebygga kränkningar, trakasserier och mobbing på arbetsplatsen.
Prestationsbaserad självkänsla hos chefer - hur påverkar det chef- och ledarskapet?
Öppen föreläsning - Vi förklarar nya regelstrukturen för AFS:arna som gäller från 1 januari 2025!
Arbetsplatsnära funktionsbedömning vid NPF - Vad kan en arbetsterapeutisk bedömning visa och ge för rekommendationer?
Arbetsmiljöverkets nya föreskrifter - vid årsskiftet förändras arbetsmiljöverkets föreskrifter
Kulturarbete i organisationer. Hur kan du driva värderings- och kulturarbete som överordnad chef
Öppen föreläsning. Hur kan du effektivisera ditt HR-arbete med hjälp av AI? Lär dig grunderna i vad AI faktiskt är och hur du använder på bästa sätt i ditt arbete.
Team- och grupputveckling: Hur du får ett välfungerande team - tips och råd hur du kan utveckla gruppen
Arbetsgivarringens årskonferens
Bristande prestation hos medarbetare, vad kan det bero på? Arbetspsykologisk testning kan ge svar
Otydliga roller - vem bestämmer vad?
Hållbart ledarskap/prestationsbaserad självkänsla
Krisledning - Vad är det? hur och när behövs det?
Vägen till att bli lycklig och en mer hållbar chef
Vi ger dig baskunskap i neuroledarskap
Medling/konflikthantering inom organisationen - vikten av att ha kunskap om konflikthantering
Hur håller du som chef och HR ett utmanande samtal?

Aktuellt just nu

Öppen föreläsning – Vad är framgångsrikt hållbarhetsarbete?

I den här föreläsningen utforskar vi exempel på framgångsrikt hållbarhetsarbete och ger konkreta tips på vad man behöver tänka på för att att ta sitt hållbarhetsarbete till nästa nivå, och vilka funktioner i organisationen som behöver vara involverade.

Öppen föreläsning – Arbetsrätten i en rehabprocess

Hur kan vi arbeta med rehabkedjan och vad krävs för uppsägning av personliga skäl. Med Ingrid Clementson, arbetsrättsjurist.

Arbetsgivarringens årskonferens

Vi ser fram emot vår stora årskonferens för alla medlemmar i nätverket Arbetsgivarringen den 4 oktober som även i år hålls på At Six. Mer information om innehållet kommer lite längre fram men du kan redan nu säkra din plats på eventet.

Alla aktiviteter

Öppen föreläsning – Vad är framgångsrikt hållbarhetsarbete?

Hållbarhet har varit ett modeord i flera år nu, men frågan är vilket typ av hållbarhetsarbete som gör skillnad på riktigt? Är det företagen som blir bäst på CSRD-rappportering som också blir bäst på hållbarhet? I den här föreläsningen utforskar vi exempel på framgångsrikt hållbarhetsarbete och ger konkreta tips på vad man behöver tänka på för att att ta sitt hållbarhetsarbete till nästa nivå, och vilka funktioner i organisationen som behöver vara involverade.

Med Tommy Nederman som är beteendevetare och hållbarhetsexpert, han undervisar också i ”Business and sustainability” vid Coventry University.

Anmäl dig

Omställning under/efter rehabilitering – När och hur går det till, vi reder ut begreppen

Hur kan man prata om omställning i en rehabiliteringsprocess, när kan det vara aktuellt och hur kan man som arbetsgivare? Med Tobias Göransson, leg arbetsterapeut och affärsområdeschef.

Anmäl dig här

Fallgropar och vanliga misstag vid interna utredningar av kränkningar och trakasserier

Fallgropar och vanliga misstag vid interna utredningar av kränkningar och trakasserier – vad ska man tänka på som HR/chef för att säkerställa en bra och rättssäker process. Med Marita Bark, organisationskonsult och Jakob Krajevski, organisationskonsult.

Anmäl dig här

 

Öppen föreläsning – Arbetsrätten i en rehabprocess

Hur kan vi arbeta med rehabkedjan och vad krävs för uppsägning av personliga skäl. Med Ingrid Clementson, arbetsrättsjurist.

Anmäl dig här

Hur blir vi en effektiv ledningsgrupp?

Förutom gruppens sammansättning och rätt kompetens handlar ledningsgruppens resultat om strävan mot samma mål, om de faktiska besluten! Med Melina Roos, leg psykolog, organisationskonsult och affärsområdeschef

Anmäl dig här

Hur gör du som chef/HR en bra handlingsplan som leder till önskat resultat?

Hur kan du som chef/HR med rätt handlingsplan och beteende skapa förutsättningar för medarbetare att uppfylla sin roll. Med Hanna Samuelsson, leg psykolog

Anmäl dig här

Hur kan fack och arbetsgivare samverka för att motverka och förebygga kränkningar, trakasserier och mobbing på arbetsplatsen.

Hur kan fack och arbetsgivare samverka för att motverka och förebygga kränkningar, trakasserier och mobbing på arbetsplatsen. Vi delar med oss av lyckade exempel. Med Jesper Wigzell, organisationskonsult och Karin Lindblom, Leg psykolog och organisationskonsult.

Anmäl dig här

Prestationsbaserad självkänsla hos chefer – hur påverkar det chef- och ledarskapet?

Och dess samband med utbrändhet och hur vi kan få må bra och leva hållbart utan att prestera sämre. Med Alette Hellström, leg psykolog och organisationskonsult.

Anmäl dig här

Öppen föreläsning – Vi förklarar nya regelstrukturen för AFS:arna som gäller från 1 januari 2025!

Arbetsmiljöverket har tagit alla sina 70 föreskrifter (AFS:er) och kastat upp dem i luften för att sedan fånga upp dem i en ny och tydligare regelstruktur som träder i kraft den 1 januari 2025.

Det innebär en helt ny struktur med nu bara 15st föreskrifter innehållandes olika kapitel och bilagor. Vi tar upp vad förändringen innebär. Finns samma krav eller har det tillkommit nya? Hur hittar jag bland alla krav, kapitel och bilagor. Vad behöver jag som arbetsgivare göra innan den 1/1-2025?
Med Linda Orlöf Juhlin, Arbetsmiljöingenjör. I hennes roll som arbetsmiljöingenjör under närmare 15 år har hon arbetat med många olika branscher och verksamheter för att bl.a. tolka och förstå vad som krävs av olika verksamheter för att leva upp till Arbetsmiljöverkets krav.

Anmäl dig här

Arbetsplatsnära funktionsbedömning vid NPF – Vad kan en arbetsterapeutisk bedömning visa och ge för rekommendationer?

Vår arbetsterapeut Linnea Sandvik reder ut begreppen.

Anmäl dig här

Kulturarbete i organisationer. Hur kan du driva värderings- och kulturarbete som överordnad chef

Med Johanna Malmström, organisationskonsult.

Anmäl dig här

Öppen föreläsning. Hur kan du effektivisera ditt HR-arbete med hjälp av AI? Lär dig grunderna i vad AI faktiskt är och hur du använder på bästa sätt i ditt arbete.

I den här föreläsningen går vi igenom hur du kan påbörja ditt AI-arbete med praktiska exempel och konkreta råd. Vi lär oss grunderna i prompt engineering (konsten att prata med ett AI-verktyg) för att kunna nyttja potentialen i AI-verktyg. Vi belyser också viktiga aspekter som datahantering och bias, ny lagsstiftning och vad som är viktigt att tänka på när ni börjar implementera AI i ert arbete.

Sara Breman är HR-konsult och har en bakgrund från olika roller som HRBP, HR-chef, HR-specialist från konsultorganisationer. Sara har grundat nätverket Brew the Future och tillsammans med Johannes Sundlo driver hon AI och HR-podden.

Anmäl dig här

 

Team- och grupputveckling: Hur du får ett välfungerande team – tips och råd hur du kan utveckla gruppen

Gruppens nuläge avgör vilken utveckling gruppen behöver ta framåt. Med Anna Rosu, leg psykolog och organisationskonsult samt Madelene Johansson, leg psykolog och organisationskonsult

Anmäl dig här

Arbetsgivarringens årskonferens

Vi ser fram emot vår stora årskonferens den 4 oktober som även i år hålls på At Six. Mer information om innehållet kommer lite längre fram men du kan redan nu säkra din plats på eventet.

Anmäl dig

Bristande prestation hos medarbetare, vad kan det bero på? Arbetspsykologisk testning kan ge svar

Hur och när gör man den och vad kan det leda till? Vår psykolog Hanna Samuelsson reder ut begreppen

Anmäl dig här

Otydliga roller – vem bestämmer vad?

Otydliga roller är en starkt bidragande orsak till risk ohälsa på arbetsplatsen visar forskningen – hur motverkar man detta genom att tydliggöra uppdrag, rättigheter och skyldigheter för både anställda och chefer. Med Karin Lindblom, leg psykolog och organisationskonsult.

Anmäl dig här

Hållbart ledarskap/prestationsbaserad självkänsla

Hur påverkar det chef- och ledarskapet, dess samband med utbrändhet och hur vi kan få må bra och leva hållbart utan att prestera sämre. Med Alette Hellström, leg psykolog och organisationskonsult.

Anmäl dig här

Krisledning – Vad är det? hur och när behövs det?

När behöver organisationen gå vidare med en krishantering. Kriskommunikation i praktiken och krishanteringens grunder. Så undviker du förtroendebrister. Med Madelene Johansson, leg psykolog och organisationskonsult samt Melina Roos, leg psykolog och organisationskonsult.

Anmäl dig här

Vägen till att bli lycklig och en mer hållbar chef

Både privat och i arbetslivet (grundar sig i Michael Dahlens forskning). Med Anna Rosu, leg psykolog och organisationskonsult.

Anmäl dig här

Vi ger dig baskunskap i neuroledarskap

Neuroledarskap: du får baskunskap i neuroledarskap som ger dig en god förståelse för hjärnans anatomi och insikt i hur vi optimerar hjärnans kapacitet. Utforska perspektivet att leda mer hjärnsmart.

Med Johanna Malmström, organisationskonsult och Melina Roos, leg psykolog och organisationskonsult

Anmäl dig här

Medling/konflikthantering inom organisationen – vikten av att ha kunskap om konflikthantering

Medling/konflikthantering inom organisationen – Att ha kunskap om konflikthantering har visat sig förbättra arbetsmiljön avsevärt, det bidrar också.

Med Petra Karlsson Berglund, organisationskonsult

Anmäl dig här

Hur håller du som chef och HR ett utmanande samtal?

Här får du verktyg och tips på ”HURET”. Med Maryam Carlqvist, beteendevetare och Tobias Göransson, leg arbetsterapeut och affärsområdeschef.

Anmäl dig här

Arbetsmiljöverkets nya föreskrifter – vid årsskiftet förändras arbetsmiljöverkets föreskrifter

Arbetsmiljöverkets nya föreskrifter – vid årsskiftet förändras arbetsmiljöverkets föreskrifter – vi ger dig en genomgång av vad detta innebär och hur du hittar rätt i den nya uppställningen. Med Jakob Krajevski, organisationskonsult samt HR chef från KTH.

Anmäl dig här