3 tips för att förebygga kränkande särbehandling och trakasserier

Att skapa en arbetsmiljö där alla känner sig trygga och respekterade är avgörande för ett hälsosamt och produktivt arbetsklimat. Tyvärr är kränkande särbehandling och trakasserier fortfarande alltför vanliga på arbetsplatser runt om i världen. För att bekämpa detta och främja en kultur av öppenhet och respekt, är det viktigt att implementera effektiva förebyggande åtgärder.