Verksamhetsutredning – ett verktyg för att fånga upp arbetsmiljöproblematik och förebygga kränkningar, trakasserier och mobbing

Vad är vinsterna med att jobba proaktivt? Vi ger konkreta exempel på lyckade insatser. Med Jesper Wigzell, beteendevetare och organisationskonsult.

Anmäl dig här