Vägen efter utredning – går det att reparera?

Hur följer man upp ett utredningsresultat med framåtsyftande åtgärder för att säkerställa en god arbetsmiljö? Med Jakob Krajevski, organisationskonsult och Oscar Fredriksson, jurist och affärsområdeschef utredningar.

Anmäl dig