Hur kan karriärutvecklingsprogram användas i ett stort företag i ständig förändring?

Med Catharina Dahlberg, Chefsförsörjning/Succession planning Handelsbanken och Lina Brissman, organisationskonsult.

Anmäl dig