Chef över chefer

Indirekt ledarskap – det högre ledarskapets utmaningar och möjligheter. Med Johanna Malmström, organisationskonsult.

Anmäl dig