Anonymitet och tystnadskultur vid utredningar om kränkningar och trakasserier

Varför är anonymitet och tystnadskultur så problematiskt för arbetsmiljön och hur bryter man en negativ trend? Med Karin Lindblom, leg psykolog och organisationskonsult, jurist och affärsområdeschef utredningar.

Anmäl dig