Nyheter

Corona-tider

https://www.duochjobbet.se/arbetsmiljo/sa-paverkar-corona-viruset-arbetsplatsen/   Intressant läsning om hur olika organisationer förhåller sig till Coronaviruset. Vi på Starck & Partner förhåller oss till risken för spridning av Covid-19, Coronavirus genom...

läs mer

Nedräkningen har startat för årskonferensen

Nu har nedräkningen börjat för årets stora evenemang: Starck & Partners Årskonferens den 22:a november i Stockholm. Detta är ett härligt event endast för våra medlemsorganisationer. Vi har redan 250 anmälda, se till att säkra din plats idag genom...

läs mer

Kompetensutveckling i arbetslivet

Idag var Starck & Partner hos Svenskt Näringsliv för att ta del av rapporten gällande kompetensutveckling; fokus på arbetsgivarens ansvar för anställdas utbildning. Aktuellt tema. Vi Starckare säger Att lära om, lära nytt, att lära av och att lära för att lära är...

läs mer

Kreativitet i arbetslivet

Funderar ni på att avsätta mer tid och utrymme för kreativitet i era organisationer? Tittar ni nyfiket på Google som ger sina anställda 20 procent av tiden till egna utvecklingsprojekt. Tidigare forskning visar att de företag som gör det är nämligen mer kreativa än de...

läs mer

Säkra och utveckla kompetensen

Dagens föreläsning kring Säkra & Utveckla kompetensen är i full gång med våra konsulter Lina Brissman och Petra Askeland. En av sakerna som vi pratar om är att vi måste bli bättre på att ”lär att lära”. Håll utkik för våra öppna och kostnadsfria föreläsningar för...

läs mer

Hållbart Ledarskap!

Starck & Partner har utvecklat ett program för dig som chef för att få ett Hållbart Ledarskap. Vi ser i vår verksamhet allt fler chefer som har svårt att hantera det tryck som kommer av att vara chef idag. Vi ser många som lämnar chefsyrket och vi ser många i våra...

läs mer

Frukostföreläsning om Sömnsvårigheter 9/11

Under året har vi haft olika frukostseminarier med teman om allt ifrån ”Psykisk ohälsa och depression” till ”Det svåra samtalet”. Dessa seminarier har varit mindre till antalet deltagare av anledningen till att kunna skapa tätare diskussioner, vilket har varit mycket...

läs mer

UPPÅT, FRAMÅT, BYTA ELLER TILLBAKA? VI GER DIG VERKTYGEN.