Blogg/Nyheter

Är din ledningsgrupp effektiv?

Har du ställt dig frågan huruvida din ledningsgrupp faktiskt är framgångsrik och effektiv? I forskning på ämnet lyfts ett antal faktorer upp som centrala för att skapa framgångsrika ledningsgrupper som gynnar verksamheten. De norska forskarna, Bang och Middelfart, har...

läs mer

Hemarbete – ett sprinterlopp eller maraton?

Vad händer egentligen med världen medan vi sitter isolerade hemma i digitala möten? Jämte ett förhållandevis enögt fokus på den pågående pandemikrisen – smittkurvor, sjukhusplatser och antal vaccindoser – så pågår en samtidsrevolution. Mönster för hur vi interagerar,...

läs mer

Starck & Partner godkänd utbildningsanordnare av AFA Försäkring

Som privat arbetsgivare kan du nu få ekonomiskt stöd för arbetsmiljöutbildningar som genomförs av Starck & Partner. Stödet gäller utbildning för skyddsombud, arbetsmiljöombud och chefer och kan sökas både före och efter aktiviteten från AFA Försäkring. Att Starck...

läs mer

HRs Utmaningar 2021

Vilken spännande morgon vi hade här på Starck & Partner tillsammans med våra medlemsföretag med årets första längre Ringmöte på temat HRs Utmaningar 2021. Detta är femte året i rad som vi bjuder in HR-chefer och HR-direktörer där de beskriver sina utmaningar i...

läs mer

Utredning av Kränkande särbehandling.

Starck & Partner är en av Sveriges ledande aktörer avseende utredning av kränkande särbehandling och trakasserier i arbetslivet och har genomfört utredningar i såväl privat- som offentlig sektor. Starck & Partner genomför även andra typer av...

läs mer

UPPÅT, FRAMÅT, BYTA ELLER TILLBAKA? VI GER DIG VERKTYGEN.