Blogg/Nyheter

Agenda inför årskonferensen 2020

Agenda inför årskonferensen 2020

PROGRAM FÖR DAGEN FÖRMIDDAG 08:40 Teknisk öppning 08:50 Öppningstal 09:00 Kristina Jarring Lilja – Förtroende, organisationens viktigaste kapital 09:45 Året med Starck & Partner 10:00 John Mellqvist Den nya åldern 11:20 Lottie Knutson - Att leda i kris 12:00...

läs mer

Starck & Partners konsulter certifieras i Team Pro

Starck & Partner arbetar med kontinuerlig kompetensutveckling för våra konsulter. Idag utvecklas vi i ett nytt verktyg, TeamPro, för att ta oss an grupper och bidra till bättre fungerande organisationer där team/arbetsgrupper är än mer effektiva och arbetar med...

läs mer

Konflikter i det “nya normala”

Många skildrar sin ”nya” vardag som mer lätthanterlig gällande balansen mellan privat och arbetsliv. Några chefer beskriver att det har infunnits sig ett så kallat annat lugn på arbetsplatsen. Jag, som arbetar med arbetsplatskonflikter, har idogt lyssnat in vart...

läs mer

Effektiva ledningsgrupper 

Vad är det som gör en ledningsgrupp effektiv?  De norska forskarna Bang & Midelfart sammanfattar 40 års forskning kring ledningsgrupper genom att beskriva tre delar för att en ledningsgrupp ska kunna vara effektiv:  Ledningsgruppen ska ge ett mervärde till...

läs mer

25/9 – Aktuell HR-forskning

Varje år bjuder Starck & Partner in ett par forskare för att berätta om just sina ämnen och om relevanta, nya rön inom deras fält. Datumet att lägga på minnet för alla våra medlemmar i Arbetsgivarringen är den 25:e september kl 8:30 - 10:00 då detta Ringmöte går...

läs mer

Feed Forward eller Feedback?

Vi alla vill känna oss uppskattade och sedda, det får anses som ett av de mest grundläggande mänskliga behoven. I företag och organisationer ger feedback tydliga vinster, ex vis för gruppdynamik, lägre personalomsättning och lärande. Hela 7 av 10 anställda önskar mer...

läs mer

UPPÅT, FRAMÅT, BYTA ELLER TILLBAKA? VI GER DIG VERKTYGEN.