Blogg/Nyheter

Talare klara för årskonferensen 2020

Den 6:e november kör Starck & Partner sin årliga stora konferens för alla våra medlemsorganisationer. Utifrån rådande läge kommer den ske digitalt, men detta ger även möjlighet till alla våra medlemsorganisationer att möjliggöra deltagande från ännu fler än...

läs mer

Effektiva ledningsgrupper 

Vad är det som gör en ledningsgrupp effektiv?  De norska forskarna Bang & Midelfart sammanfattar 40 års forskning kring ledningsgrupper genom att beskriva tre delar för att en ledningsgrupp ska kunna vara effektiv:  Ledningsgruppen ska ge ett mervärde till...

läs mer

25/9 – Aktuell HR-forskning

Varje år bjuder Starck & Partner in ett par forskare för att berätta om just sina ämnen och om relevanta, nya rön inom deras fält. Datumet att lägga på minnet för alla våra medlemmar i Arbetsgivarringen är den 25:e september kl 8:30 - 10:00 då detta Ringmöte går...

läs mer

Feed Forward eller Feedback?

Vi alla vill känna oss uppskattade och sedda, det får anses som ett av de mest grundläggande mänskliga behoven. I företag och organisationer ger feedback tydliga vinster, ex vis för gruppdynamik, lägre personalomsättning och lärande. Hela 7 av 10 anställda önskar mer...

läs mer

Medarbetarsamtalet 2.0

Alla är vi medvetna om att vi lever i en tid och arbetsmarknad som kännetecknas av kompetensutveckling, lärande, hög omställningstakt, digitalisering, automatisering, globalisering, gigjobb och rörlighet. Jobben förändras och modern arbetsrätt är på ingång. Med den...

läs mer

Tips för att starta igång hösten under Corona

Vi ser tillbaka i backspegeln och ser hur coronapandemin har påverkat samhället på så många olika plan. Vi noterar hos alla vi möter i vår verksamhet; både HR-personal, chefer och medarbetare att våren har utmanat och tvingat fram enorma förändrade arbetssätt. Nu är...

läs mer

UPPÅT, FRAMÅT, BYTA ELLER TILLBAKA? VI GER DIG VERKTYGEN.