EN ORGANISATION MED RÄTT PERSON PÅ RÄTT PLATS HAR GODA FÖRUTSÄTTNINGAR ATT LYCKAS


I en kunskapsintensiv tid där både arbetsroller och människor utvecklas i hög takt, behöver arbetsgivare arbeta aktivt för att det läget ska bestå. Här är karriärutveckling ett viktigt verktyg!

VARFÖR KARRIÄRUTVECKLING?


Allt fler inser att karriärutveckling är en strategisk fråga, inte bara för individen utan också för arbetsgivaren. Det handlar om att vara en attraktiv arbetsgivare, att ha motiverade
medarbetare och om att ha förmåga att möta en framtid med nya utmaningar.

MOTVERKA INLÅSNING


Karriärutveckling kan ingå i det förebyggande arbetsmiljöarbetet och bidra till minskad ohälsa på grund av inlåsning i fel yrke eller på fel arbetsplats. Det är en positiv del i ett omställningsarbete och också ett sätt att inventera interna resurser för att möta framtidens krav.

BLI KARRIÄRUTVECKLARE!


Välkommen till en utbildning där du lär dig en strukturerad metod för att arbeta med karriärutveckling, i en organisation eller som konsult/karriärcoach.

Läs mer här certifierad karriärutvecklare

Kontakta oss för mer information info@starckpartner.se