Vi som jobbar här

Starck & Partner präglas av att vi ständigt arbetar för att ligga i framkanten. Vi arbetar medvetet för att utveckla oss själva så att vi kan tänka i nya banor och känna lust och vilja att förbättra metoder och arbetssätt.

VÅRA KONSULTER


Alla som arbetar på Starck & Partner är högskoleutbildade och har lång arbetserfarenhet inom olika branscher inom både privat och offentlig verksamhet. Flertalet av våra konsulter har egen ledarerfarenhet och vi arbetar ständigt med att vara i framkant inom vårt affärsområde.

ERFARENHET KOMBINERAS MED KOMPETENS


Vi har bl a kompetens inom följande områden:
– arbetsmarknadskunskap
– studie- och yrkesvägledning
– socialpsykologi
– samhälle och beteendevetenskap
– personal- och arbetslivsfrågor
– organisationsutveckling
– arbetsrätt
– ledarskap
– management

VÅRT NÄTVERK TILL DIN NYTTA


Vi har ett väl utvecklat nätverk av samarbetspartners som vi anlitar om vi inte själva äger den kunskap som efterfrågas. Utifrån frågeställning samarbetar vi bland annat med medicinska rehabiliteringsaktörer, psykologer, ergonomer och med juridiska rådgivare.

Linnéa Sandvik

Linnéa Sandvik

Leg. Arbetsterapeut

Hanna Samuelsson

Hanna Samuelsson

Leg. psykolog

Marie Sundström

Marie Sundström

Affärsområdeschef

08-409 046 56
Tobias Göransson

Tobias Göransson

Leg. Arbetsterapeut/Karriärutvecklare

Anna Ålund

Anna Ålund

Kundansvarig

08-409 046 45
Oscar Fredriksson

Oscar Fredriksson

Affärsområdeschef

08-409 046 24
Caroline Nell

Caroline Nell

Affärsområdeschef

08-409 046 27
Anna Rosu

Anna Rosu

Organisationspsykolog

Johanna Malmström

Johanna Malmström

Organisationskonsult

Inger Eriksson

Inger Eriksson

Personalkonsult/Organisationsutvecklare

Anna Sellén

Anna Sellén

Försäljningschef

08-409 046 25
Maria Ottosson

Maria Ottosson

Karriärutvecklare/ Organisationskonsult

Gunilla Nordgren

Gunilla Nordgren

Personalkonsult

Unna Mineur

Unna Mineur

Administratör

Melina Roos

Melina Roos

Affärsområdeschef

08-409 046 49
Eva Björkman Wikgren

Eva Björkman Wikgren

Kundansvarig

08-409 046 54
Jesper Wigzell

Jesper Wigzell

Personalkonsult/Organisationskonsult

Lina Brissman

Lina Brissman

Karriärutvecklare/ Organisationskonsult

Petra Karlsson Berglund

Petra Karlsson Berglund

Personalkonsult/Organisationskonsult

Karin Lindblom

Karin Lindblom

Leg. Psykolog/Organisationskonsult

Marita Bark

Marita Bark

Personalkonsult/Organisationskonsult

Jakob Krajevski

Jakob Krajevski

Personalkonsult/Organisationskonsult

Margareta Svaneby

Margareta Svaneby

VD/Leg. Psykolog

Jonas Carlberg

Jonas Carlberg

Styrelseordförande

UPPÅT, FRAMÅT, BYTA ELLER TILLBAKA? VI GER DIG VERKTYGEN.