Vi som jobbar här

Starck & Partner präglas av att vi ständigt arbetar för att ligga i framkanten. Vi arbetar medvetet för att utveckla oss själva så att vi kan tänka i nya banor och känna lust och vilja att förbättra metoder och arbetssätt.

VÅRA KONSULTER


Alla som arbetar på Starck & Partner är högskoleutbildade och har lång arbetserfarenhet inom olika branscher inom både privat och offentlig verksamhet. Flertalet av våra konsulter har egen ledarerfarenhet och vi arbetar ständigt med att vara i framkant inom vårt affärsområde.

ERFARENHET KOMBINERAS MED KOMPETENS


Vi har bl a kompetens inom följande områden:
– arbetsmarknadskunskap
– studie- och yrkesvägledning
– socialpsykologi
– samhälle och beteendevetenskap
– personal- och arbetslivsfrågor
– organisationsutveckling
– arbetsrätt
– ledarskap
– management

VÅRT NÄTVERK TILL DIN NYTTA


Vi har ett väl utvecklat nätverk av samarbetspartners som vi anlitar om vi inte själva äger den kunskap som efterfrågas. Utifrån frågeställning samarbetar vi bland annat med medicinska rehabiliteringsaktörer, psykologer, ergonomer och med juridiska rådgivare.

Anna Sellén

Anna Sellén

Kundansvarig

Tony Ullgren

Tony Ullgren

Leg. Psykolog/Organisationskonsult

Maria Ottosson

Maria Ottosson

Karriärutvecklare/ Organisationskonsult

Gunilla Nordgren

Gunilla Nordgren

Personalkonsult

Helena Rauge

Helena Rauge

Leg. Arbetsterapeut

Unna Mineur

Unna Mineur

Administratör

Melina Roos

Melina Roos

Leg. Psykolog/Organisationskonsult

Emeli Rosshagen

Emeli Rosshagen

Leg Arbetsterapeut/Personalkonsult

Eva Björkman Wikgren

Eva Björkman Wikgren

Kundansvarig

Jessica Enström

Jessica Enström

Leg. Psykolog/Personalkonsult

Ulrika Eurén

Ulrika Eurén

Regionchef, Personalkonsult

Jesper Wigzell

Jesper Wigzell

Personalkonsult/Organisationskonsult

Lina Brissman

Lina Brissman

Karriärutvecklare/ Organisationskonsult

Petra Karlsson Berglund

Petra Karlsson Berglund

Personalkonsult/Organisationskonsult

Karin Lindblom

Karin Lindblom

Leg. Psykolog/Organisationskonsult

Petra Askeland

Petra Askeland

Personalkonsult/Kundansvarig

Marita Bark

Marita Bark

Personalkonsult/Organisationskonsult

Jakob Krajevski

Jakob Krajevski

Personalkonsult/Organisationskonsult

Margareta Svaneby

Margareta Svaneby

VD/Leg. Psykolog

Jonas Carlberg

Jonas Carlberg

Styrelseordförande

Jacob Ehrensvärd

Jacob Ehrensvärd

Personalkonsult

Mia Collvin Andersson

Mia Collvin Andersson

Regionchef, Personalkonsult

UPPÅT, FRAMÅT, BYTA ELLER TILLBAKA? VI GER DIG VERKTYGEN.