Kommande ringmöten 2022

DIGITALA RINGMÖTEN – endast för ringmedlemmar eller inbjudna gäster
Tid för nedanstående digitala ringmöten: 8:15-9.00 (Incheckning mellan 8.00-8:15)

2022

Höstens föreläsningar

4 oktober – Att utreda arbetsförutsättningar och arbetsförmåga – när är det lämpligt och vad kan det ge?
Anmäl dig här

7 oktober – Facklig samverkan och MBL förhandlingar
Anmäl dig här

11 oktober – Livs och Karriärutvecklingsprogrammet – så här blev det sedan!
Anmäl dig här

14 oktober – Ny som chef – vi ger dig värdefulla verktyg!
Anmäl dig här

18 oktober – Ledningsgruppens VAD och VARFÖR – så ökar du värdet för din grupp!
Anmäl dig här

21 oktober – Hur kan man jobba med med dysfunktionella grupper?
Anmäl dig här

28 oktober – Hur kan du som chef/HR jobba med resultatet av medarbetarundersökningen?
Anmäl dig här

8 november – Hur håller man som chef samtal när man upplever sig kränkt, här får du en samtalsguide
Anmäl dig här

18 november – Vägen efter utredning – går det att reparera?
Anmäl dig här

24 november – Ringmöte – Aktivt medarbetarskap – hybrid, fysiskt på plats F7 eller via länk.
Att ha aktiva och ansvarstagande medarbetare är en förutsättning för de flesta verksamheter. I takt med en allt mer globaliserad värld med snabb teknisk utveckling, och där många av våra arbetsgrupper består av mer högutbildade medarbetare än tidigare behöver våra organisationer i allt större grad ledas utifrån tillit. Men för att få till ett tillitsbaserat ledarskap krävs att vi hittar kraft, engagemang och aktivitet från medarbetare. När vi får självständighet kring att planera uppgifter, att tänka ut lösningar och bidra till kollegors lärande får vi större möjlighet till att lyckas med organisationens uppdrag.

Många av oss vet att detta inte är så lätt som det låter! Hur får vi alla på banan? Hur hanterar vi de medarbetare som inte verkar vilja eller kunna? Under detta Ringmöte kommer vi få insikter och inspiration då Starck & Partners VD Margareta Svaneby tar oss igenom försvarshögskolans nya studier kring utvecklande medarbetarskap. Vi kommer även få möjlighet att lyssna på resan som Lidingö Kommun gjort under de senaste åren när de implementerat sin modell för Aktivt medarbetarskap för att få till bättre samspel mellan medarbetarskap och ledarskap genom HR konsult Johanna Lundström och HR chef Cecilia Haslum.
Anmäl dig här

5 november – Hur stärker du ditt coachande ledarskap – Här får du tips och idéer hur du kan använda dig av det i din vardag!
Anmäl dig här

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UPPÅT, FRAMÅT, BYTA ELLER TILLBAKA? VI GER DIG VERKTYGEN.