Kommande ringmöten 2023

DIGITALA RINGMÖTEN – endast för ringmedlemmar eller inbjudna gäster
Tid för nedanstående seminarium
Frukostseminarium: 8:15-9.00 (Incheckning mellan 8.00-8:15).
Årskonferens 09.00-15.00
Ringmöten 08.30.10.30
Chefsseminarium 08.30-12.00

2023

12 december – Vad styr våra beteenden – varför gör de inte som jag säger?
Anmäl dig här

15 december – Uppsägning – verktyg och råd för samtalet! Vi ger konkreta verktyg och råd hur du/ni utför samtalet med tydlighet, respekt och omtanke. Öppet seminarium
Anmäl dig här

2024

12 januari 08.15-09.00 Omställning under/efter rehabilitering – när och hur går det till, vi reder ut begreppen och delar med oss av våra erfarenheter.
Med Tobias Göransson, leg arbetsterapeut och affärsområdeschef
Anmäl dig här

16 januari 08.15-09.00 Visselblåsningar – vad krävs för att ett ärende ska hanteras som en visselblåsning och varför ska kränkningar och trakasserier inte utredas med stöd av visselblåsarlagen. Vår jurist och affärsområdeschef utredningar Oscar Fredriksson reder ut begreppen.
Anmäl dig här

19 januari 08.15-09.00 Hur du får ett välfungerande team – tips och råd hur du kan utveckla gruppen. – Gruppens nuläge avgör vilken utveckling gruppen behöver ta framåt för att bli mer effektiv som grupp med god arbetsmiljö. Lyssna in för att få med din verktyg för att göra den förändring som behövs.
Med Anna Rosu, leg psykolog och organisationskonsult
Anmäl dig här

23 januari 08.15-09.00 Hur håller du som chef och HR ett utmanande samtal? Du får verktyg och tips på ”HURET”
Med Petra Karlsson Berglund, organisationskonsult och Tobias Göransson, leg arbetsterapeut
Anmäl dig här

26 januari 08.15-09.00 Omorganisation och arbetsbrist, hur gör man på bästa sätt? Annica Taban och Susanne Castwall, två seniora HR med över 20 års erfarenhet, lotsar dig igen hur man stegvis genomför en lyckad omorganisation och uppsägning på grund av arbetsbrist.
Anmäl dig här

30 januari 08.15-09.00 Faktaundersökning som utredningsmetodik. Hur går en utredning till med stöd av utredningsmetodiken Faktaundersökning – här får du en kort sammanfattning.
Med Karin Lindblom, leg psykolog och organisationskonsult och Oscar Fredriksson, jurist och affärsområdeschef utredningar
Anmäl dig här

2 februari 08.15-09.00 Hållbart ledarskap. Att ta sin roll som chef och att hålla i en värld med oro, en organisation med förändringar och med grupper som behöver stabilitet. Att som chef lära sig polera sin container.
Med Melina Roos, leg psykolog och organisationskonsult
Anmäl dig här

6 februari 08.15-09.00 Sund arbetsmijlö? Är du intresserad av att förstå hur en sund arbetsmiljö kan skapa positiva resultat för både företag, chefer och anställda? Vill du lära dig hur nyckeltal och SAM kan vara kärnan i framgångsrik rehabilitering? Då är det här frukostseminariet verkligen något för dig!
Med Annelie Christensen, senior rehabspecialist
Anmäl dig här

9 februari 08.15- 09.00 Bristande prestation hos medarbetare, vad kan det bero på? Arbetspsykologisk testning kan ge svar. Hur och när gör man den och vad kan det leda till? Vår psykolog Hanna Samuelsson reder ut begreppen
Anmäl dig här 

13 februari 08.15-09.00 Vad är kränkande särbehandling och när behöver du agera? Med utgångspunkt från några riktiga fall ger våra utredare exempel hur du som chef ska agera när du misstänker att det kan förekomma kränkande ageranden på arbetsplatsen.
Med Jakob Krajevski, organisationskonsult och Oscar Fredriksson, jurist och affärsområdeschef utredningar
Anmäl dig här

16 februari 08.15-09.00 Medling/konflikthantering inom organisationen – Att ha kunskap om konflikthantering har visat sig förbättra arbetsmiljön avsevärt, det bidrar också till gruppens utveckling och framtakt. Få förståelse för allvaret, metoden och hitta välviljan att ta itu med skavet – du gör skillnad på riktigt!
Med Petra Karlsson Berglund, organisationskonsult
Anmäl dig här

20 februari 08.15-09.00 Tips inför årets lönerevision – vad är en lönerevision, viktiga faktorer för lönebildning, lönepolicy och principer – vi reder ut vad det är samt delar även med oss av exempel på en lönerevisionsprocess. Våra experter Annica Taban och Susanne Castwall guidar er igenom denna morgon.
Anmäl dig här

23 februari 08.15-09.00 Att bedöma arbetsförmåga vid NPF diagnoser- vad kan en arbetsterapeutisk bedömning visa och ge för rekommendationer? Vår arbetsterapeut Linnea Sandvik reder ut begreppen
Anmäl dig här

5 mars 08.15-09.00 Grundläggande arbetsrätt och arbetsledningsrätt för chefer. Vi ger dig som chef och HR genomgång av grundläggande regelverk och principer när det gäller rättigheter och skyldigheter för medarbetare och chefer på arbetsplatsen.
Med Marita Bark, organisationskonsult och Oscar Fredriksson, jurist och affärsområdeschef utredningar
Anmäl dig här

8 mars 08.15-09.00 Så får du en effektiv ledningsgrupp . Förutom gruppens sammansättning och rätt kompetens handlar ledningsgruppens resultat om strävan mot samma mål, om de faktiska besluten och värdet gruppen skapar tillsammans.
Med Johanna Malmström, organisationskonsult
Anmäl dig här

12 mars 08.15-09.00 Kompetensanalys för framtiden -Hur kan ni som organisation göra en analys av nuläget och de mest kritiska utmaningarna framåt i syfte identifiera och prioritera viktiga kompetenser framåt? Vad kan det ge för resultat? I samband med detta frukostmöte ges en modell för hur ni som organisation kan jobba med frågan i er organisation. Ytterst är målet att säkerställa att medarbetare har relevant kompetens för sina uppgifter idag och framåt.
Med Lisa Kullander, senior HR specialist
Anmäl dig här

15 mars 08.15-09.00 Vårt medvetna och långa arbetsliv – vi delar med oss av en lyckad karriärväxling mitt i livet. Vår karriärcoach Maria Ottosson och klient delar med sig av resan
Anmäl dig här

19 mars 08.15-09.00 Måste vi utreda? Vi går igenom vad som gäller kring utredningsskyldighet och möjliga alternativa åtgärder vid anmälningar av kränkningar, trakasserier och mobbing.
Med Jesper Wigzell, organisationskonsult och Oscar Fredriksson, jurist och affärsområdeschef utredningar
Anmäl dig här

22 mars 08.30-11.30 Starck Chef, hybrid chefsseminarium.
Anmäl dig här

26 mars 08.15-09.00 Hur skapar vi sociala och hälsosamma arbetsplatser? När människor möts växer motivation, kreativitet och motståndskraft.
Med Katrin Yavari Söderlund, leg psykolog och organisationskonsult
Anmäl dig här

4 oktober 09.00-15.00 Årskonferens, hybrid
Anmäl dig här

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UPPÅT, FRAMÅT, BYTA ELLER TILLBAKA? VI GER DIG VERKTYGEN.