Kommande ringmöten 2021

DIGITALA RINGMÖTEN – endast för ringmedlemmar eller inbjudna gäster
Tid för nedanstående digitala ringmöten: 8:15-9.00 (Inckeckning mellan 8.00-8:15)

2021

10 september – Hur jobbar du systematiskt (med nya AFS:en Anpassning 2020:5) och effektivt med rehabilitering?
Anmäl dig här

15 september – Ringmöte kl 08.30-10.00  Nya LAS – ”Nya LAS, från saklig grund till sakliga skäl – för ökad rörlighet på arbetsmarknaden” med  Annika Elmér, arbetsrättsjurist på Emplaw, som uppdaterar oss med senaste informationen.
Vi får även tillfälle att lyssna på Maria Ottosson, karriärcoach på Starck & Partner, som berättar “Hur kan vi stötta chefer och medarbetare till ökad anställningsbarhet?
Anmäl dig här

17 september – Kränkande särbehandling, hur kommunicera och implementera till medarbetarna?
Anmäl dig här

21 september – Hur skapas en sund Feedbackkultur?
Vi att träffar Maria Ottosson, konsult från Starck & Partner och Jael Waern, HR Direktör med gedigen erfarenhet från både privat och offentligt finansierad verksamhet,  när de talar om feedback som en framgångsfaktor för såväl individ som organisation. Jael delar med sig av både lyckade och mindre lyckade exempel, och betonar viken av feedback när det kommer till utveckling, ansvar och förmåga att leda både sig själv och andra. Varmt välkomna att dela morgonen med Maria, Jael och andra ringmedlemmar. Vi lämnar gott om plats för frågor.
Anmäl dig här

24 september – Årskonferens, Årskonferens program 2021
Talare på årskonferensen är:
Anders Hansen, överläkare i psykiatri och författare, han kommer dela med sig av strategier som maximerar arbetslivet, livet och vår hälsa.
Ami Hemviken – Förändring – det är inte tanken som räknas
Henrik Byström, leder idag Microsoft Sveriges arbete med ”Det Nya Arbetslivet”
Anmäl dig här

24 september – Chefskonferens (synkar med årskonferensen och huvudtalarna), Årskonferens program 2021
Arbetsplatskultur – vad är det och hur kan vi som ledare utveckla den i positiv riktning? – Karin Lindblom
En rättshaverist i gruppen – så kan du minska den negativa påverkan på såväl grupp som dig själv som chef. Petra Karlsson Berglund
Interkulturella värderingar, inställningar och förhållningssätt – påverkan på organisation och ledarskap – Jesper Wigzell
Hur kan du som chef utveckla dig själv för att nå framgång? – Maria Ottosson och Lina Brissman
Anmäl dig här

28 september – Fastlåst i sjukskrivningen – vägen ur
Anmäl dig här

1 oktober – Fallgropar vid konflikthantering och medling – så kan du som chef se och undvika dem
Anmäl dig här

5 oktober – Så lyckas du i uppdraget att leda en ledningsgrupp!
Anmäl dig här

8 oktober – Aktiv karriärutveckling – Hur gör man och vilka är vinsterna?
Anmäl dig här

15 oktober – En rättshaverist i gruppen – så kan du minska den negativa påverkan på såväl grupp som dig själv som chef
Anmäl dig här

19 oktober – Interkulturella värderingar, inställningar och förhållningssätt – påverkan på organisation och ledarskap
Anmäl dig här

22 oktober – Att bedöma arbetsförmåga – hur görs det och vad gör bedömningen för nytta?
Anmäl dig här

26 oktober – Medling och konflikter – basal konflikthantering
Anmäl dig här

29 oktober – Arbetsplatskultur – vad är det och hur kan vi som ledare utveckla den i en positiv riktning
Anmäl dig här

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UPPÅT, FRAMÅT, BYTA ELLER TILLBAKA? VI GER DIG VERKTYGEN.