Kommande ringmöten 2023

DIGITALA RINGMÖTEN – endast för ringmedlemmar eller inbjudna gäster
Tid för nedanstående seminarium
Frukostseminarium: 8:15-9.00 (Incheckning mellan 8.00-8:15).
Årskonferens 09.00-15.00
Ringmöten 08.30.10.30
Chefsseminarium 08.30-12.00

2023

13 juni – Viktiga verktyg för att få en effektfullt process för tidiga insatser och rehabilitering? Hur gör du som chef och varför är det viktigt att tänka efter före? Vad säger Arbetsmiljölagen och dess föreskrifter, och hur omsätter jag det i det dagliga arbetet. ÖPPET seminarium!
Anmäl dig här

16 juni – Hur kan man göra en struktur för anpassning för medarbetare med psykisk ohälsa?
Anmäl dig här

20 juni – Vad räknas som kränkning, trakasserier och mobbing? Casebaserad föreläsning där vi går igenom olika bedömningar.
Anmäl dig här

Höstens program:

22 augusti – Ny som chef – så lyckas du i ditt uppdrag. Att vara första linjens chef och/eller chef över dina tidigare kollegor kräver förståelse för ditt uppdrag, tydlighet i din roll och ödmjukhet inför din nya resa. Här får du tips på hur du kan lära av din utveckling, hitta ett stöttade forum och mycket mer.
Anmäl dig här

25 augusti – Medling/konflikthantering inom organisationen – Att ha kunskap om konflikthantering har visat sig förbättra arbetsmiljön avsevärt, det bidrar också till gruppens utveckling och framtakt. Få förståelse för allvaret, metoden och hitta välviljan att ta itu med skavet – du gör skillnad på riktigt!
Anmäl dig här

29 augusti – Vad är kränkande särbehandling? Hur du som chef och HR når jag ut till medarbetarna och ökar kunskapen på arbetsplatsen. Våra experter ger dig stöd och råd kring hur du kommunicerar frågorna på arbetsplatsen och skapar bättre förståelse bland dina medarbetare kring vad som är kränkande särbehandling.
Anmäl dig här

1 september – ADHD i arbetslivet. – personer i arbetslivet med ADHD har inte sällan utmaningar. Personen har ofta förmågor som vi skulle kunna använda mer som tillgångar om hen fick möjlighet till strategier och verktyg. Behovet av anpassningar och stöd på jobbet ser olika ut. Här får du kunskap om hur du som arbetsgivare kan möta din medarbetare med ADHD.
Anmäl dig här

5 september – Teamutveckling med hjälp av psykologisk säkerhet
Anmäl dig här

8 september – Policys och rutiner kring kränkande särbehandling och trakasserier. Vilka krav finns och vad är arbetsgivarens ansvar? Vi ger dig några tips kring vilka krav som finns kring upprättandet av policys och rutiner och hur du följer upp dessa.
Anmäl dig här

15 september – Högt tempo och pressat schema – så hittar du gott nog. – Hur du kan hitta förutsättningar till ett hälsofrämjande ledarskap. Att skapa effekt med långsiktighet när tiden är knapp. Hur använder du din tid på bästa sätt – låt oss hitta lärdomar av forskning och erfarenheter.
Anmäl dig här

22 september Årskonferens, hybrid möte
Anmäl dig här

26 september – Utredningsskyldighet och alternativa åtgärder vid upplevelser av kränkande särbehandling, trakasserier och mobbing. Vad är arbetsgivarens ansvar och finns det andra åtgärder som bättre löser den problematik som finns än att genomföra en utredning?
Anmäl dig här

29 september – Hur du får ett välfungerande team – tips och råd hur din grupp kan fungera bättre. – Gruppens nuläge avgör vilken utveckling gruppen behöver ta framåt för att bli mer effektiv som grupp med god arbetsmiljö. Lyssna in för att få med din verktyg för att göra den förändring som behövs.
Anmäl dig här

17 november – ringmöte
Anmäl dig här

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UPPÅT, FRAMÅT, BYTA ELLER TILLBAKA? VI GER DIG VERKTYGEN.