Kommande ringmöten 2023

DIGITALA RINGMÖTEN – endast för ringmedlemmar eller inbjudna gäster
Tid för nedanstående seminarium
Frukostseminarium: 8:15-9.00 (Incheckning mellan 8.00-8:15).
Årskonferens 09.00-15.00
Ringmöten 08.30.10.30
Chefsseminarium 08.30-12.00

2023

27 januari – Tips inför årets lönerevision
Anmäl dig här

31 januari – Hur bedömer man arbetsförmåga? När kan en arbetsplatsnära funktionsbedömning vara ett bra alternativ och vad kan det ge?
Anmäl dig här

3 februari – Ringmöte – hybrid möte 08.30-10.30. Den utmanade arbetsledningsrätten och arbetsgivarens ansvar – Utmaningar och möjligheter i en digital miljö  
Anmäl dig här

7 februari – Så hanterar du ett rättshaveristiskt beteende!
Anmäl dig här

10 februari – Sjukfrånvarons nyckeltal – här får du tips om hur du kan sänka sjukfrånvaron och kostnaderna!
Anmäl dig här

14 februari – Så får du ett hållbart ledarskap
Anmäl dig här

17 februari – Misskötsamhet – vägen mot beteendeförändring
Anmäl dig här

21 februari – Vad är kränkande särbehandling och när behöver du agera?
Anmäl dig här

24 februari – Ledarskapets styrkor och fallgropar
Anmäl dig här

7 mars – Så håller du det utmanande samtalet – ”HURET”
Anmäl dig här

10 mars – Hur behåller ni er nyckelkompetens?
Anmäl dig här

14 mars – Baskunskap i medling – does and donts
Anmäl dig här

17 mars – Hur leder du grupper i förändring!
Anmäl dig här

21 mars – Grundläggande arbetsrätt och arbetsledningsrätt för chefer
Anmäl dig här

24 mars – Processen kring omorganisation och arbetsbrist
Anmäl dig här

28 mars – Fånga upp chefspotentialen hos medarbetare!
Anmäl dig här

30 mars – chefskonferens, hybrid möte från kl 08.30-12.00
Anmäl dig här

31 mars – Styra, leda eller coacha – bli effektiv i ditt ledarskap!
Anmäl dig här

4 april – Så hanterar du psykisk ohälsa hos medarbetarna
Anmäl dig här

18 april – Så får du en effektiv ledningsgrupp
Anmäl dig här

21 april – Kränkt eller konflikt, vad är vad?
Anmäl dig här

28 april – Utredningsskyldighet och alternativa åtgärder vid upplevelser av kränkning, trakasserier och mobbing.
Anmäl dig här

2 maj – Coachande ledarskap
Anmäl dig här

5 maj – Hur håller du samtal som chef/HR när en medarbetare känner sig kränkt, här får du en samtalsguide
Anmäl dig här

12 maj – ringmöte
Anmäl dig här

16 maj – Vägen efter utredning – går det att reparera?
Anmäl dig här

23 maj – Vad styr våra beteenden – varför gör de inte som jag säger?
Anmäl dig här

22 september Årskonferens, hybrid
Anmäl dig här

17 november – ringmöte
Anmäl dig här

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UPPÅT, FRAMÅT, BYTA ELLER TILLBAKA? VI GER DIG VERKTYGEN.