Över 80 organisationer och företag. 180 000 anställda i nätverket.

SVERIGES STÖRSTA ARBETSGIVARRING


Starck & Partner har sedan 1997 byggt upp Sveriges största Arbetsgivarring och samarbetar i dag med över sjuttio företag och organisationer. Tillsammans har medlemsföretagen cirka 180 000 anställda. Starck & Partners uppgift är att verka som spindeln i nätet och skapa förutsättningar för ett gott samarbete företagen emellan samt ett HR nätverk för kompetensutveckling och samarbete.

VAD ÄR EN ARBETSGIVARRING?


En arbetsgivarring är ett nätverk bestående av företag som samarbetar för att lösa frågor kring olika karriärutvecklings- och omställningsprocesser för organisationens anställda. Det kan gälla karriärutveckling, yrkesinriktad rehabilitering, övertalighet, omställning och andra mjuka personalfrågor. Via samarbetet kan vi stötta medarbetarna att hitta nya möjligheter.

SÅ HÄR FUNGERAR DET:


  • Medlemsföretagen träffas regelbundet och utbyter kunskaper och erfarenheter inom området personal och HR. Träffarna arrangeras och administreras av Starck & Partner utifrån önskemål från medlemmarna.
  • Medlemsföretagen har ett gemensamt engagemang för varandras anställda via Starck & Partner och öppnar dörrarna för varandra. De samlade företagens resurser som olikartade företagskulturer, arbetsmiljöer och yrkesroller, ökar möjligheterna för ett lyckat resultat.

Vi har mångårig erfarenhet av att vara ett stöd och rådgivande partner till HR i samband med utveckling/förändring på arbetsplatser, det kan handla om karriärutveckling, omställning, outplacement eller rehabilitering. Det kan även handla om förändringsledning, behov av interimslösningar eller grupp- och ledarutveckling. Vi är en strategisk partner och våra seniora konsulter rådger dagligen HR och chefer runt om i Sverige.

Starck & Partners konsulter kan genom sin kunskap ge förslag på konstruktiva åtgärder som bidrar till bästa möjliga lösning för både arbetsgivare och medarbetare. Handledning och utbildning i samtalsmetodik är andra efterfrågade tjänster hos oss i samband med förändringsarbete på arbetsplatser.

De flesta av oss kan någon gång i yrkeslivet behöva hitta nya utmaningar, det kan bero på övertalighet, sjukdom eller önskan om att få prova något annat yrke. Starck & Partner kan hjälpa vidare mot nya möjligheter genom en personlig kontaktperson som har kunskap om hur man går tillväga för att nå sina mål. Tillsammans tar vi fram en plan som bygger på erfarenheter, kunskap och önskemålen om framtiden. Därefter kommer den personliga kontaktpersonen att stötta på vägen till ett nytt arbete, studier eller annan lösning.

Vi vet att alla människor har unika styrkor och resurser som ibland behöver synliggöras, vi hjälper till att lyfta fram dessa ännu tydligare.

FÖRDELAR FÖR ALLA:


Vi har mångårig erfarenhet av att vara ett stöd och rådgivande partner till personalavdelningar i samband med förändringar på arbetsplatser, det kan handla om omställning, outplacement eller rehabilitering. Det kan även handla om förändringsledning, behov av interimslösningar eller grupp- och ledarutveckling. Vi är en partner i strategisk organisationförändring och våra seniora konsulter rådger dagligen HR funktioner runt om i Sverige.

Starck & Partners konsulter kan genom sin kunskap ge förslag på konstruktiva åtgärder som bidrar till bästa möjliga lösning för både arbetsgivare och medarbetare. Handledning och utbildning i samtalsmetodik är andra efterfrågade tjänster hos oss i samband med förändringsarbete på arbetsplatser.

När övertalighet eller sjukdom medför att en medlem behöver avsluta sin anställning är det viktigt att få stöd av en professionell konsult. Genom Starck & Partners goda kunskaper om arbetsmarknaden och nätverk finner vi i de flesta fall en lösning som är positiv för medlemmen. För oss är alla individer unika och möts alltid med stor respekt. En framgångsfaktor för oss är att arbeta med motiverande samtal och att lyfta fram den unika förmåga som varje individ har.

Under arbetets gång ger vi regelbunden information och stöd till dig som facklig företrädare och till din arbetsgivare.

De flesta av oss kan någon gång i yrkeslivet behöva hitta nya utmaningar, det kan bero på övertalighet, sjukdom eller önskan om att få prova något annat yrke.

Starck & Partner kan hjälpa dig vidare till ett nytt arbete. Du får en personlig kontaktperson som har kunskap om hur man går tillväga för att nå sina mål. Tillsammans tar vi fram en plan som bygger på dina erfarenheter, din kunskap och dina önskemål om framtiden. Därefter kommer din personliga kontaktperson att stötta dig på vägen till ett nytt arbete eller studier.

Vi vet att alla människor har unika styrkor och resurser som ibland behöver synliggöras, vi hjälper dig att lyfta fram dessa ännu tydligare.

Vårt nätverk i Arbetsgivarringen är en framtida möjlighet att komma vidare i arbetslivet.

UPPÅT, FRAMÅT, BYTA ELLER TILLBAKA? VI GER DIG VERKTYGEN.