Karin Lindblom, organisationskonsult & intern talare Chefskonferensen 2021.

Den 24 september äger Starck & Partners Chefskonferens och Årskonferens rum. Under denna dag finns ett urval av olika föreläsningar att lyssna på. Bland annat kommer Karin föreläsa om arbetsplatskultur.

Arbetsplatskultur är subtilt och svår definierat, det kan handla om oskrivna regler, normer eller värderingar på en arbetsplats. Kulturen finns i människors beteenden, som kontrolleras av de oskrivna reglerna.  Grunden till arbetsplatskulturen är värderingarna och värdegrunden.

Det krävs att arbetsplatsen aktivt jobbar med värderingarna för att skapa en kultur som är positiv och gynnar företaget/organisationen och det är chefen som är kulturbäraren.

Mer om hur arbetsplatskultur formas och hur en god arbetsplatskultur kan skapas och hållas levande kommer Karin att prata om i föreläsningen på årskonferensen.