Vad innebär utredningsskyldighet och när har arbetsgivare uppnått det?  Vilka lagar är det som styr och måste man alltid göra en fördjupad utredning ? Vad innebär det egentligen att utreda?
Marita från Starck & Partner och Annika från Eplaw är här för att föreläsa om ”Måste allt utredas?”. Föreläsningen är öppen för alla den 27e augusti kl 08:15-09:30. Anmälan här!
Vad ska ni föreläsa om?
Marita och Annika kommer föreläsa om arbetsmiljölagstiftningen och insatser för att återställa till en god arbetsmiljö. Vad arbetsledningsrätten innebär och vad är medarbetarskap, varför man ska agera på tidiga problem, om det finns andra insatser än att utreda för att återställa till en god arbetsmiljö vid problem och vad säger egentligen våra lagar. Hur jobbar man förbyggande mot kränkningar, är utredning det enda alternativet eller finns andra insatser? Hur vet du som arbetsgivare att du har fullgjort din utredningsskyldighet?
Hur och varför jobbar man förebyggande?
Att från början ha ordning och reda samt tillit förtroende på arbetsplatsen ger en god grund för att förebygga  kränkningar. I en välordnad organisation litar de anställda på att arbetsgivaren klarar av att hantera konflikter eller kränkningar.
Varför är det intressant? Varför vill ni föreläsa om det?
På Starck & Partner får vi många frågor från våra kunder runt detta ämne. Det är komplexa frågor som vi vet skapar starka känslor hos de involverade. Hur ska jag som arbetsgivare hantera upplevda kränkningar? Vad är kränkning i saklig mening och hur ska jag som arbetsgivare  tänka kring vilka vägar som finns att utreda? Kränkningar påverkar ofta hela arbetsplatsen och ska alltid hanteras respektfullt, sakligt och systematiskt.
Detta är en intressant föreläsning även för dig som vill bli trygg i vad lagstiftningen säger, vilka lagar som reglerar vår arbetsmiljö på jobbet och hur vi kan jobba med dem. Du får även möjligheten att ställa frågor. Vi syns väl där? Anmäl dig här.
Har ni några tips om detta?
Lägg kraft på förebyggande arbete
Skapa ordning och reda och tillit och förtroende på en arbetsplats
Agera på tidiga signaler och problem och var nog med val av insats