Konflikter tar pengar och energi, de drar ner effektiviteten och det som börjar som en liten dispyt kan sprida sig genom verksamheten och kan bli ett mycket större problem än det först ser ut som, ett som kan kosta mycket mer pengar än man först kan tro.

Med medling kan du undvika konflikterna från första början och därmed spara på både pengar och energi. Hemsidan Medlingscentrum visar hur du kan räkna ut exakt hur mycket du förlorar på olösta konflikter.

I exemplet nedan visar Medlingscentrum och Embege Consoulting AB ett scenario som visar hur mycket en enkel konflikt kan kosta.

 

”På en ekonomiavdelning arbetar Karin och Alex, redan från början är relationen mellan Karin och Alex svår och på ett möte uppstår en öppen konfrontation mellan dem. Efter det är Karin sjukskriven kortare perioder, framför allt i samband med uppgifter som behöver lösas i samarbete med Alex och under dagar då de har gemensamma möten.”

”Utgår vi från ovan scenario så kan vi få fram vad konflikten har kostat så här långt och vi kan lättare fatta beslut om investeringar framåt. Säger vi exempelvis att:

  1. Genomsnittslönen i gruppen, inklusive ekonomichef, är 31500 kr.
  2. Karins effektivitet har minskat med ca. 40%, Alex med 20% och chefen har ägnat ca. 20% av sin tid åt individuella samtal, rätta till parternas misstag och övriga frågor för att hantera situationen.
  3. Övriga 7 medarbetares effektivitet påverkas också då snacket har börjat gå och många pratar om situationen. Vissa tycker och tänker mer, andra mindre och genomsnittligt effektivitetstapp för övriga i teamet blir således 5 %/person.

Utifrån denna beräkning så får vi ett genomsnittligt effektivitetstapp på ca 10% i hela gruppen. Karin har också varit sjukskriven 3×3 dagar, vilket ger en sjukersättning på 80% av lönen för 6 dagar (á ca 8 000 kr inkl. soc. avg.). Utifrån detta scenario landar således totalsumman på ca 190 000 kr efter bara tre månader. En kostnad som de flesta organisationer nog gärna vill undvika att utsättas för.”

Hos oss arbetar Jesper Wigzell och Petra Karlsson Berglund med konflikthantering och medling. De erbjuder stöd och hjälp vid konflikter och du kan enkelt nå dem via petra.k.berglund@starckpartner.se och jesper.wigzell@starckpartner.se.

Petra Karlsson Berglund

Jesper Wigzell