Den 24 september äger Starck & Partners Chefskonferens och Årskonferens rum. Under denna dag finns ett urval av olika föreläsningar att lyssna på. Bland annat kommer Maria Ottosson och Lina Brissman att föreläsa, med inriktning mot chefens egna karriärutveckling.

Maria Ottosson Organisationskonsult & intern talare Chefskonferensen 2021

Lina Brissman Organisationskonsult & intern talare Chefskonferensen 2021

World Economic Forum levererar löpande rapporter om att framtidens arbetsliv kommer att se annorlunda ut och kräva nya förmågor och flexiblare förhållningssätt än de vi fokuserar på idag. I den resan behöver alla stöd, framför allt cheferna som också fungerar som förebilder i organisationen. Detta och mycket annat kommer tas upp på föreläsningen ”Hur kan du som chef utveckla dig själv för att nå framgång?”.

 

 

 

 

Maria och Lina tipsar om hur du som chef kan utveckla dig själv!

Stanna upp och reflektera över mål och färdriktning för dig själv!

Avsätt tid för reflektion och eftertanke.

Fundera på frågor såsom vad kan jag, vad vill jag och vart är jag på väg? Vill jag dit?