Petra Karlsson Berglund Organisationskonsult & talare Chefskonferensen 2021

Den 24 september äger Starck & Partners Chefskonferens och Årskonferens rum. Under denna dag finns ett urval av olika föreläsningar att lyssna på. Bland annat kommer Petra Karlsson Berglund att föreläsa, med inriktning mot rättshaveristiskt beteende.

Petra är fascinerad av det mänskliga beteendet och att arbeta med komplexa situationer. Hon har under många år arbetat med konflikter och medling och finner ett intresse i situationer som erbjuder en extra utmaning. I medlingssituationer där individen vidhåller sin ståndpunkt så kan det indikera på ett rättshaveristiskt beteende. Medling är vanligtvis en process som resulterar i något positivt för alla berörda parter.

Petra har tidigare föreläst och arbetar ofta med rättshaveristeristiska beteenden. Hennes föreläsning kommer handla om vad ett rättshaveristiskt beteende är, tecken på beteenden,  hur man väcker ett rättshaveristiskt beteende och hur man gör för att hantera situationen genom generella strategier. Föreläsningen kommer även ta upp hur du som chef/HR kan agera i situationer där det förekommer rättshaveristiska beteenden.

 

Har du råkat ut för någon situation med rättshaveristiskt beteende? Petra tipsar!

 

Stanna upp och försök se vad personen egentligen vill.

 

Ge dig själv tid.

 

Jobba inte ensam.