Jepser Wigzell, Organisationskonsult & talare Chefskonferensen 2021

Den 24 september äger Starck & Partners Chefskonferens och Årskonferens rum. Under denna dag finns ett urval av olika föreläsningar att lyssna på. Bland annat kommer Jesper Wigzell att föreläsa, med inriktning mot det interkulturella perspektivet.

Under sin föreläsning kommer Jesper ta upp och fokusera på skillnaden mellan hur vi ser på värderingar i förhållande till de samhällen vi vuxit upp i eller präglats av. Det kan innebära stor skillnad mellan olika människor och kan påverka organisationen. Jesper tar även upp hur uppväxten kan förändra hur man ser på saker och ting och vilken det innebär skillnad i en organisation och för chefer.

Jespers intresse av interkulturellt perspektiv har växt fram då han arbetar med konflikthantering och utredning kring kränkande särbehandling. I det arbetet har han tydligt sett hur kulturdimensioner kan vara en trigger till varför det skär sig mellan vissa personer, vilket har skapat ett behov för medling. Medling är att reda upp missförstånd, ett förstadie till kränkningar och förhoppningsvis motverka konflikter så att kränkande särbehandlingar aldrig uppstår. Att förstå det interkulturella perspektivet kan bli en del i att förstå och motverka konflikter och kränkande särbehandling.

Hur chefen leder och hur man förväntar sig att bli ledd av en chef kan visa på olika perspektiv, exempelvis i Sverige har vi låg maktdistans. Vi förväntar oss att vara delaktiga och nära cheferna medan i andra länder ser det annorlunda ut, där cheferna förväntar sig att medarbetarna följer chefen och hoppar när chefen säger hoppa. Det kan innebära att skillnaden mellan två personer med olika uppväxt kan bli stor i en organisation och konflikter kan uppstå.

Anmäl dig till Jespers föreläsning om du är intresserad och nyfiken på att ta del av hur man kan motverka problem på arbetsplatsen, få ökad insikt i vad som behövs av en bra ledare – för att bli den bästa ledaren för din organisation.