Melina Roos har på ett föregående frukostmöte presenterat Wheelans teori och hur den kan hjälpa oss att effektivisera grupper och skapa effektiva team. Här kan du läsa om Wheelans teori och vad ett effektivt team innebär.

Wheelans teori omfattar att grupper genomgår ett antal faser innan den helt kan fokusera på uppgiften på ett effektivt sätt. Gruppen befinner sig vanligtvis i flera faser, men olika mycket. Tyngdpunkten finns oftast i en.

FAS 1

 • Beroende och tillhörighet
 • Ledarberoende
 • Försiktighet, artighet
 • Mål och roller är oklara
 • Ledarskap: uppmuntra en öppen diskussion och deltagande

 

FAS 2

 • Opposition och konflikt
 • Ledarmotberoende
 • Missnöje
 • Gruppen letar efter syndabockar
 • Ledarskap: Se till så att konflikter inte blir personliga. Arbetet fortsätter trots att det finns en underliggande roll

 

FAS 3

 • Tillit och struktur
 • Ledaroberoende
 • Varför finns vi? Vad gör ni? Hur gör ni? Osv
 • Flexibel kommunikation
 • Ledarskap:

 

FAS 4

 • Arbete och produktivitet
 • Alla leder
 • Mål och roller tydliga
 • Energi trivsel arbetstillfredsställelse höga

Nyckelfaktorer för effektiva team:

 • Psykologisk trygghet
 • Mål
 • Roller
 • Ledarskap
 • Kommunikation och feedback
 • Utvärdering
 • Struktur
 • Samarbete och konfliktlösning

 

Vinnande team

 • Fokuserar på människorna och grupprocessen
 • Utforskar syfte och mål återkommande
 • Fokuserar på styrkor hos individerna och gruppen
 • Hög kvalitet i sitt tal och sätt att lyssna
 • Psykologisk trygghet
 • Rör sig mellan att reflektera och handla

 

 

 Melina Roos: melina.roos@starckpartner.se