En arena för produktion eller en tidstjuv?

Karin Lindblom höll idag i en föreläsning om effektiva ledningsgrupper och presenterade flera sätt till hur just din ledningsgrupp kan bli mer effektiv. En ledningsgrupp behöver inte vara dålig för att kunna bli bättre, utrymme för utveckling och strävan efter en mer effektiv arbetsplats är något att främja! Karin presenterar tre delar för effektivitet: förutsättningar, processer och resultat.

Förutsättningar visar på vilka villkor effektivitet kan födas. Hon nämner först att ett tydligt syfte är viktigt, men även relevanta ämnen för att kunna föra gruppen framåt. Vet vi inte vad syftet är så blir det svårt att veta vilka ämnen som bör prioriteras. Vidare är även en balanserad sammansättning med människor givande, där man har koll på vilka roller som finns i gruppen då variation är bra så att gruppen inte endast består av exempelvis ”tänkare”. Hur stor gruppen är, vilken kompentens och personligheter som finns är också av högt värde. Dessa tillsammans skapar goda förutsättningar för en effektiv ledningsgrupp.

Processer är den andra delen som Karin tog upp, i den hanterade hon ämnen som en tydlig agenda, fokuserad kommunikation och kontinuerligt lärande. En tydlig agenda är en som visar vad som ska uppnås, hur man ska göra för att komma till målet och har alltid svar på varför just detta är relevant för mötet. Avspårningar är ett begrepp i fokuserad kommunikation som visar 4 olika sätt som ett möte kan genomföras på. Det blå representerar ämnen som inte är relevanta och viktigt här är att tänka på att stora våglängder är bra, då man kan tänka fritt och täcka stora områden, därav är den fjärde figuren bäst då den visar en grupp som är avslappnad men effektiv. Kontinuerligt lärande kan ha tre delar. Första är att identifiera situationen, andra är att analysera den och  tredje är att förändra baserat på analysen. Processerna erbjuder bra exempel på hur man kan förändra ledningsgruppen för att bli mer effektiv och i lång sikt förbättra organisationen.

Resultaten av en effektiv ledningsgrupp ger ett mervärde åt individen, gruppen och organisationen genom synergieffekten. En effektiv ledningsgrupp leder till en bättre organisation vilket påvisas av forskning gjort av Bang och Midelfart. Det är viktigt att vara ifrågasättande och fundera över vad som är bra och sämre med gruppen, vad gruppen borde göra mer och mindre av.

Ta gärna kontakt med Karin för att få stöd i hur ni kan arbeta vidare i just din ledningsgrupp.

karin.lindblom@starckpartner.se