Vi har under ett helt års tid ställt om hela vårt arbetsliv och digitaliseringen har onekligen tagit ett stort språng framåt. Vi möts via Teams, Skype eller Zoom och många frågar sig hur kontorens framtid kommer vara.

Vi på Starck & Partner noterar dock att med detta skifte kommer nya utmaningar som vi inte har lyckats lösa än. Våra digitala möten har två stora utmaningar:

  1. Hur får vi till våra spontana och oplanerade möten? Möten som kan generera kreativa idéer och som inte nödvändigtvis är på förhand inplanerade utan sker i stunden, över kaffemaskinen eller när vi springer in i en kollega?
  2. Vad sker med möten som är mer luddiga i sin form? Möten som inte direkt har ett tydligt syfte men ändå på sikt kan ge resultat. Vi noterar tillsammans med våra kunder att vi har blivit bättre på att hålla agendor i de digitala mötena, men kanske på bekostnad av det fria  och lösa samtalet. Är dessa möten en del av vår historia? Saknar de mening och syfte?

 

Kanske dessa typer av möten kräver att vi ses på ”riktigt”? Eller kommer möten som skapar kreativitet i organisationen ske genom andra digitala plattformar som Clubhouse, videor eller gruppchattar?

 

Hur framtiden kommer se ut i våra organisationer är något vi ännu inte kan veta. Kanske kommer våra digitala möten få bli mer spontana och våra möten då vi ses ske med försiktighetsprincipen, noggrant planerade. Att vi alla behöver fundera och diskutera mötens varande eller icke-varande är en central utmaning för alla organisationer framåt.