Har du ställt dig frågan huruvida din ledningsgrupp faktiskt är framgångsrik och effektiv?

I forskning på ämnet lyfts ett antal faktorer upp som centrala för att skapa framgångsrika ledningsgrupper som gynnar verksamheten. De norska forskarna, Bang och Middelfart, har genomfört studier på över 600 ledare och ger många intressanta perspektiv på framgångsfaktorer och på utmaningar som ledningsgruppen har och som kan bidra till att man inte når upp till sin potential.

Här är vanliga utmaningar som tas upp:

  1. Ledningsgruppen har inte tydligt syfte

Många ledningsgruppen har inte tydligt syfte. Om det är oklart varför man finns till som grupp och vad man ska åstadkomma reduceras förstås sannolikheten för att man som grupp ska arbeta med viktiga och rätt uppgifter. Detta låter kanske som en ovanlig fråga, men sanningen är att det är många ledningsgrupper som inte djupdyker i frågan kring vad det faktiskt är man ska åstadkomma. Kanske gruppen mest är formerad utifrån organisatoriska orsaker utan att tydligt fokuserat på sitt syfte och mål.

2. Ledningsgruppen har inga tydliga uppgifter

Forskningen tar upp att många ledare är osäkra på vad som ska levereras utifrån ledningsgruppens agenda. Vilka uppgifter som man ska åstadkomma och hur de enskilda medlemmarna förväntas bidra är många gånger ett hinder för effektivitet. Ska ledningsgruppen fatta beslut? Är syftet att man ska diskutera? Eller ska något levereras från gruppen?

  1. Att utvärdera ledningsgruppens prestation

Det är inte sällan reflektion och utvärdering för grupperna som helhet inte genomförs. Forskarna lyfter upp att ledningsgrupper ofta undviker att utvärdera och reflektera över hur de presterar som individer och även hur de presterar som ledningsgrupp. Utan utvärdering drivs därför inte något utvecklingsarbete för ledningsgruppen. Därför tenderar ineffektiva grupper fortsätta på samma sätt år efter år.

 

Behöver du stöd i ditt ledningsgruppsarbete? Ta gärna kontakt med oss:

eva.bjorkman@starckpartner.se